Vara i nuet och mindfulness

Mindfulness är inte min huvudmetod när det gäller psykologi men där finns många metoder som kan användas även om en del är i lite förenklad version. Så här kommer lite om att vara i nuet.

Vara i nuet? vad är det? Andra uttryck kan vara att man ska vara närvarande (i tid), vara fullt medveten, hög medvetandegrad med mera. Vårt mål är ju att överleva och leva bra. Omgivningen har både faror och resurser som påverkar hur det går för oss. Därför är det bra att vara alert så man inte blir överraskad av något som kan drabba oss negativt eller för att kunna ta tillvara på vad som bjuds. Mat, dryck, nöjen, hjälp och annan som kan vara bra för våra liv.

Så då är det bara att vara i nuet då? Nja, så enkelt är det inte. Dina tankar och tidigare upplevelser påverkar dina möjligheter att vara i nuet. Om du är en dagdrömmare och tycker om att fundera på saker och händelser då är ju ditt sinne lite upptaget med detta. Du är inte helt närvarande med din omgivning. Du kan råka ut för obehagliga överraskningar och missa möjligheter.

Om du har råkat ut för övergrepp, olyckor och andra händelser där dina känslor påverkades stort kan du ha olika besvär av detta. Trauman, oro, rädslor, nervositet med mera. En del är nästan permanent fast i dessa tillstånd, det kan vara mer eller mindre. Då är det frågan om psykiska besvär. Man borde försöka få hjälp med detta.

För andra, de flest faktiskt, kan det istället vara så att dessa minnen dyker upp när man restimuleras för det. Du hamnar i en situation där något påminner om den ursprungliga händelsen. Då tappar du i medvetandegrad och är inte helt och hållet i närvarande tid. Du kan känna rädsla, oro med mera eller hamna i något oönskat psykiskt tillstånd. I värsta fall är det ju det domstolar skulle kalla tillfällig sinnesförvirring som vissa får när de begår något olämpligt som man inte kunde tro innan. För att bli av med dessa bekymmer kan man behöva terapi. Men varken psykologer eller man själv vet ofta inte riktigt vad man ska leta efter. Men om du känner till situationer där du brukar få problem med tankarna kan man försöka jobba bort dem genom att restimulera lite grann gradvis mer och mer tills man klarar av det utan att påverkas. Ett annan sätt är att undvika situationer där man brukar hamna i bekymmer. Är du rädd för hundar, undvik hundar. Låser sig kroppsdelar när du hamnar i kyla (beroende på gamman köldskada) , undvik kall väderlek. Blir du jobbig när du druckit alkohol, undvik alkohol.

Så 100 % närvaro, vara i nuet, medvetenhet, ta dagen som den kommer och andra benämningar är alltså bra saker som du har nytta av i livet. Men man har ju också erfarenhet och minnen av händelser som man kan behöva blicka tillbaka på för att få stöd för de handlingar du gör i nuet. De jobbiga sakerna med tankarna, chock, rädsla, oro med mera fungerar dock delvis som varningssignaler också. Men när du befinner dig i den så är dina handlingsmöjligheter en aning eller mycket dämpade. I värsta fall får dina överlevnadsinstinkter ta över för att rädda dig. Vårt yttersta mål är ju att överleva men det är bara i yttersta nödfall de flesta lyckas plocka fram den kraften.

Sen har vi det här med fysik och hälsa. Kroppsliga problem stjäl uppmärksamhet från din förmåga att vara i nuet. Likadant är det med egna tankar o utseende och annan socialt betingat. Trötthet är ju inte heller bra. När du är trött känner du ju det direkt men man kan faktiskt jämför med annat också. När din närvaro i nuet är t.ex. 90 % så är det som att du 10 % trött kanske men du märker nog inte av det på samma sätt. Man tror ju för det mesta bra om sig själv. Där är en stor del av problemet. Utomstående kan märka när något inte är perfekt men själv har man svårt att inse eller erkänna det.

Men börja med lite förändringar, träna på att vara mer och mer i nuet. Du kommer få ett bättre liv på många sätt.