Röster på valdagen kan leda till fusk och vara fake , fejk. Poströster och förtidsröster är äkta och mer demokratiska i de flesta fall.

Rubriken säger det motsatta till vad vissa andra säger. Varför? Under valdagen blev folk uppringda i USA av någon och en robotröst sa att man inte behövde rösta idag utan kunde vänta 2 dagar. Detta är ett sätt att försöka påverka valutgången och kan betraktas som fusk och bedrägeri. Om man ska gå till sin vallokal och rösta kan det finnas hotfulla gäng eller grupper i närheten som kan få dig att inte våga rösta eller rösta på en kandidat som de inte gillar. I en vallokal kan stämningen kännas hotfull och det kan finnas risk för övervakning som gör att du inte vågar rösta på den du vill. I vissa länder erbjuds väljare att sälja sina röster mot någon form av ekonomisk ersättning eller löfte om förmåner eller helt enkelt slippa bli utsatt för trakasserier. Vallokaler kan vara stängda av oklar anledning och du hänvisas till en annan vallokal långt bort. Detta kan vara försök till fusk och att hindra dig från att rösta. Vallokaler kan även ha stängts och flyttats innan valet för att t.ex. vissa grupper där man kanske vanligen röstar på en annan kandidat än de som sett till att vallokalen flyttats. Du kanske inte har möjlighet eller lust att åka till en vallokal som inte ligger i ditt område. Du kanske jobbar på ett företag under valdagen och chefen vägrar ge dig ledigt så du kan gå och rösta eftersom han misstänker att du röstar på någon annan än chefen. Som du ser finns det många möjligheter till fusk och påtryckningar, hot mm. under en valdag.

Ett säkrare alternativ till detta kan då vara att förtidsrösta eller poströsta. Då blir det svårare för andra att veta när du röstar och på vem. Du har mer tid på dig att rösta. Att du röstar i förtid borde även betyda att du bestämt dig för vem du ska rösta på och därmed undviker du sena störmoment, falsk information, fake news, hot och påtryckningar som gör att du ändrar dig på valdagen. Rösten är mer äkta än en ordinarie röst på valdagen. Men det finns de som tycker tvärt om. De är oftast de som ser en ökad risk att förlora ett val. Det kan då inte betraktas som särskilt demokratiskt eller moraliskt. I vissa länder kan dock förtidsröster vara ett problem, kanske i länder i östra och sydöstra Europa med flera men kanske inta i USA. Men problemet kan efterhand öka i USA om trenden att tillsätta domare och valövervakare efter deras politiska övertygelse fortsätter. Det kan leda till att man inte följer vallagar eller praxis. Ett framtida hot mot försämrad demokrati helt enkelt. Men det kan finnas länder där man räknar valdags röster och om man då märker att resultatet går åt fel håll enligt de som har makten kanske de börjar fiffla med förtidsröster eller försöker f å dem att försvinna eller fylla på med nya. Det finns ju länder där man har märkt att vissa förtidsröster kommit från avlidna personer. De kan också vara t.ex. militärer som så att säga tvingats att rösta på ett visst parti av de som bestämmer. Men jag tror att förtidsröster är mer demokratiska och mer att lita på i en moderna västerländsk demokrati. USA kan fortfarande räknas dit men kanske inte till 100 %.

Ett annat stort problem är ju var man får sin information ifrån. TV, radio och sociala medier. I dag finns det ju stora möjligheter till fake news och få dem att automatiskt riktas till personer som ska eller kan påverkas. Vill man ha makten är det bra att försöka påverka de lättpåverkade. Ett gammalt knep. Det är inte säkert partiet eller kandidaten vill ditt bästa de är bara ute efter din röst till vilket pris som helst. I en demokrati kan man ju också vända sig till olika grupper. Den största gruppen har ju flests röster så där finns mest att hämta. Men även mindre grupper kan påverkas genom riktad information och vallöften som de uppskattar. Efter valet så kanske de inte infrias eller också får staten betala för något som egentligen inte skulle behövas. Förslaget var bara till för att få röster. Så när man ska välja någon gäller det att försöka se till helheten.

Valsystemet i sig är också något man kan reflektera över. Alla system har för och nackdelar. Ett majoritetsval där den som får flest röster kan ju naturligtvis betraktas som det mest demokratiska. Men det kan också betyda att vissa grupper av människor inte det så bra som de skulle kunna ha. Vissa landsdelar, områden, distrikt kan också bli sämre behandlade om det inte bor många människor där eller om de tillhör “fel” grupp.

Så för att avsluta. När det är dags för ett val, ta dig en rejäl funderare på om valet är bra och rättvist. Om inte kanske du kan försöka påverka politiker till att det blir bättre till nästa val.