Oceanbird framtidens fartyg och idé till vindkraftspark till havs?

I dagarna har man kunnat läsa artiklar om Oceanbird. Ett svensk fartyg som håller på att tas fram. Den drivs av vindkraft och ska kunna frakta 7 000 bilar. Utsläppen beräknas minska med 90 %, en stor förbättring då sjöfarten står för en ganska stor del av våra utsläpp.

Om du vill läsa om fartyget så googla på oceanbird.

Sedan tidigare har jag dock en idé om vindkraft och solenergi till havs. Många vill minska på utsläppen och ha en ren elproduktion som dessutom är säker i motsats till olja och kärnkraft mm. Men när det projekteras för vindkraftsparker och solenergianläggningar så blir ofta de som bor i närheten och inte bara i närheten utan kanske även flera mil bort lite upprörda. Bygg gärna men inte nära oss. Det brukar vara likadan med skolor, flyktingförläggningar, förskolor/daghem, sortergårdar, boenden för de med sociala problem etc. Var som helst men inte nära oss. Så är vi människor ofta, dubbelmoral kan det väl kallas.

Så min tanke är att man istället har anläggningar till havs. Där stör det inte lika många. Det blåser mer tror jag och solen den skiner där också. Om man nu tar Oceanbird som exempel. Den ska ha master som kan sänkas i höjdled när det är dåligt väder och man kan vrida masten. Om man skulle ha en vindkraftsanläggning på ett fartyg så behöver man kanske inte ens vrida på masten med fläktbladen, fartyget kan ju vända sig mot den gynnsammaste vindriktningen. För solenergi skulle man kunna ha mindre flytande anläggningar. Den stora frågan blir hur man ska ta tillvara på energin. Ska man ha kablar till land. Det kan bli lite komplicerat om anläggningarna rör på sig. Ett annat alternativ är att man lagrar energin i batterier. Sedan skulle då fartyget eller anläggningen färdas till en hamn där man för över energin från batterierna eller byter ut dem. Man kan också ha båtar som åker till anläggningarna och byter ut de uppladdade batterienheterna.

Fördelarna skulle vara, ingen brist på mark, bra vindförhållanden, flyttbara enheter till platser med bättre väder för energitillverkning. Man skulle ganska enkelt kunna hjälpa fattigare eller avlägsna områden med elproduktion. Anläggningarna kan tillverkas i ett lämpligt land och sedan bara köras ut dit där den ska tjänstgöra. Företaget som äger anläggningen kan enkelt sälja den och flytta den om sådana behov skulle uppstå.

Framtidens fartyg kan ju återigen bli segelfartyg och kanske även laddas med vindkraft och solenergi. Men om kapaciteten eller räckvidden inte skulle räcka till så kan man ju ha en slags bensinstationer till havs där fartyg under sin färd mot sin destination kan stanna för att ladda sina egna batterier eller byta ut batterienheter.

Man skulle kunna masstillverka anläggningar, kanske i Kina eller något annan land till ett lågt pris och erbjudas till alla länder som vill kunna bidra till en mer hållbar värld.

Så vad sägs om konceptet? Realistiskt eller vansinnigt?