Livets uppkomst, är det en fysikalisk slump eller skapat av Gud?

Hörde på radion att starka blixtar kan ha orsakat att liv uppstod på Jorden för länge sedan. Jag är ingen forskare och inte särskilt insatt i dessa fysiska och kemiska frågor vad gäller hur liv kunnat uppstå. Det tror jag inte att jag behöver heller. I min värld skiljer jag på det fysiska och det psykologiska eller andliga.

Evolutionsteorin säger ju att liv har utvecklats efter hand under kanske miljontals år. Det finns ju mycket som tyder på att så kan vara fallet. Sedan har vi de andliga förespråkarna. Det finns flera religioner som har liknande teorier om hur vi skapades liksom många av ursprungsbefolkningarna också har eller har haft. Sedan har vi de som tror att Gud skapade människan. 2 olika teorier alltså. När jag studerat och tänkt på detta så har jag kommit fram till att båda kan ha rätt. Hur kan det komma sig? Låt mig försöka mig på en förklaring.

I mina andra inlägg säger jag att livets mål är att överleva. Alla arter och raser vill överleva. Det måste väl stämma? Det har ju gått miljoner år och mycket liv finns kvar. En del har försvunnit och nya har kanske uppkommit. Men evolutionsteorin säger ju att typ de starkast överlever. Det är väl i stort sett sant. Inte direkt bokstavligen de starkaste kanske men de som varit smartast eller som lyckats anpassa sig efter sin omgivning. Man måste ha lite tur också. Tål man inte vatten till exempel så kan det ju inte vara lätt om du plötsligt befinner dig i ett hav. Är du fisk så är det inte så kul att hamna på land. Det är inte lätt att anpassa sig på en kort tid. Mycket av utvecklingen har ju tagit miljoner år och man tror ju på att olika arter och raser sakta förändrat sig. Varför har de förändrat sig? Ja, om livets mål är att överleva så har de säkerligen försökt anpassa sig för att klara av livet i sin omgivning. Världsdelarna har ju delat på sig för länge sedan och olika arter hamnade i olika delar på planeten och har därefter utvecklat sig. Ta Australien som exempel. Där finns ju mycket pungdjur. En ras eller kanske flera gemensamt bestämde sig för att bli pungdjur. Det blev deras utveckling eller evolution och idag kan vi se resultatet. Varför ser då inte vi några förändringar? Svaret måste vara att det tar 10 000-tals år för att märka en förändring. Vi människor utvecklas också men vi ser ju ingen jätteförändring. Men med våra nya digitala liv och medicinska utveckling i en förändrad miljö så finns det ju ändå tecken på förändring.

Men nu till det fysikaliska. Blunda och tänk på vad du vill göra och vad du har för drömmar. Du känner saker och vet saker. Gå sedan ut i naturen och titta på stenar, vatten, eld eller några kemikalier. Försök blanda ihop dem och skapa liv eller försök tänka tanken. Det kan inte vara lätt. Hur man än tänker är det svårt att föreställa sig att liv kan uppstå av en slump. Kanske något som rör sig men liv som vill överleva. Ett medvetande som vi har. Det måste vara svårt hur många miljoner år vi än försöker. Men någon form av organism kan jag möjligen tänka mig kan uppstå på något sätt men det måste nog till något annat också något som skapar liv och medvetande. Växter är kanske den fysikaliska lösningen på liv som uppstått. Men djur har ju någon form av tankar tror jag. Inte som vi människor men de har en livskraft i alla fall. De vill överleva som sig själv och som sin ras. Det har ju de flesta lyckats med under lång tid.

Vi människor verkar ha ett helt annat medvetande. Vi har drömmar och planer som vida överstiger det vanliga behovet av att överleva. Vi funderar på vår uppkomst och livets mening och mål. Det tror jag inte djuren gör, åtminstone inte i någon större omfattning och definitivt inte växterna. Liv i djur och människor måste ha någon form av drivkraft som får de att överleva och att fortplanta sig. Hur kunde detta uppstå? Av en slump? Svårt att tro. Här tror jag att någon eller något har haft en bidragande orsak. Här kan man börja fundera på någon form av Gud. Är det då skillnad på människor och djur? Det verkar ju så men helt säkert kan det ju inte vara. Det kan ju bero på människans större hjärnkapacitet. Det finns ju dem som hävdar att människor kan återfödas i djur och att det märks på vissa djur. Så kan vara fallet eller också tror vi bara på det för att omständigheterna passar in eller för att vi vill tro på det kanske i någon form av tröst eller önskan efter fortsatt liv med den man saknar.

Men säg nu att vi människor är unika. Att vi inte är en fysikalisk slump. Ok kroppen kanske är det från början och sedan har den kanske utvecklats med tiden tack vara att livskraften finns där. Själ kallar en del detta medvetande för. De finns ju de som tror att Gud skapade människan. Det kan vara så men jag tror då inte att man skapade oss så som vi ser ut idag. Evolutionsteorin säger ju något annat. Tänk dig att man skapade medvetandet i stället eller lyckades få medvetandet eller själen att ta en livsform på Jorden i besittning. Med vår livskraft och mål att överleva kan vi sedan ha utvecklat livsformen till det som vi är idag. Så ja någon form av Gud kan nog ha skapat oss på något sätt men vi har nog själva utvecklat oss sedan dess. Så svaret på livets uppkomst kanske är en kombination av teorierna. Med människa ska du inte tänka att vi skapades som människa. Vår livskraft, medvetande eller själ det är det som är vi som en del kallar människor. Men vi kanske befinner oss i en kropp, en livsform. Det kan vara kombinationen av dessa som är människa.

Jag har en sidoteori också. Om det bara är vi människor som är dessa “själar”. Vad är då djuren? De kanske är en fysisk livsform men de har ju en livskraft precis som växterna. Att detta skulle uppstått av en slump till exempel efter blixtar på materia på Jorden kan ju vara sant. Men någon eller något kan ju ha orsakat att det blev någon form av livskraft i dem. Vi människor kan ha utvecklats från en tidigare variant av liv men tack vare vårt medvetande eller själ och livskraft så har vi lyckats bättre. Vi kan möjligen ha lämnat andra livsformer tills vi hittade rätt och bestämde oss för Homo Sapiens vår nuvarande kropp. Det märkliga då är att har då alla medvetanden eller själar gjort detta? Då måste någon eller något ha styrt oss. Eller finns det själar kvar i djuren? Vissa djur är ju smartare och ibland endast några enstaka av samma ras. Men kanske vi är i dem också. Det är då bara det att deras hjärnkapacitet och fysiska utformning som hindrar dem från att vara lika bra som människor. Så djuren är antingen själar i en enklare kropp eller endast raser med en livskraft med mål att överleva. Det får du bestämma dig för vad du tycker om det. Jag är osäker på just den punkten. Men att vi har ett medvetande som kan vara oberoende av kroppen tror jag starkt på. Vad som händer innan födseln och efter döden är i så fall en mycket komplicerad fråga.

Men om du slår i hop dessa teorier så kan både den fysiska och andliga versionen vara rätt. Hur det då har uppstått är en intressant fråga. Någon kan ha skapat oss. Placerat och på Jorden eller också råkade vi bara komma hit på något sätt. En möjlighet är ju att liv alltid funnits. Men är alltid då verkligen alltid. Har någon skapat det första gången. Någon form av rörliga delar eller livsform i forma av en bakterie eller organism eller cell kanske kan uppstå. Det är det som forskare försöker förstå. Men våra tankar? Vi är vi så alla möjligheter finns. Men jag tror inte fysikerna enbart kan ha rätt teori. Det måste finnas mer.

Så du behöver inte överge din tro. Vi vill alla överleva och har som mål att göra det även för vår ras och allt liv på Jorden. Det är därför det är viktigt med hållbarhet. Men om Jorden blir obeboelig eller solen slocknar så kanske våra livskrafter söker sig någon annanstans om vi själva inte åkt i väg med rymdskepp innan dess. Så ha tröst, det finns alltid hopp. Men växter, djur och människor vill ju alla överleva. Vi är ju delvis beroende av varandra. Vi skulle inte ha det lätt med enbart vatten, jord, luft, sten och kol. Biologisk mångfald gynnar vår överlevnadsförmåga för allt liv. Att sedan varje art och ras oftast tänker på sin egen art i första hand är ju ett problem. Det är där som man kan tänka på teorin att den starkaste överlever. Men vi klarar det intet själva och inte varje djurart eller växtart heller. Det krävs någon form av samförstånd eller samarbete. Djur och växter har ju inte den förmågan i någon större utsträckning så det stora ansvaret är på oss. Vi måste se till att det fungerar. Det gör vi genom att vara hållbara. Miljömässig och ekologisk hållbarhet (rädda planeten, spara på resurser). Social hållbarhet (vi ska må bra men djur också). Ekonomisk hållbarhet (fler ska överleva och må bra för att trygga mänskligheten). Om alla inte är nöjda kan missnöje och krig uppstå som hotar vårt liv och kanske vår planet (kärnvapenkrig och miljöförstöring bland annat).

Så vi är här. Hur behöver inte betyda allt. Vi har som mål att överleva. Med hållbarhet kan vi lyckas. Meningen med livet är en annan sak. Detta kan du fundera på precis som religioner och filosofer gör (även jag) men även om vi inte hittar svaret så kvarstår vårt mål att överleva. Någon gång kanske man får uppleva eller veta vad livets mening är men för att komma dit måste vi fortsätta överleva. Vi kanske har ett uppdrag här på Jorden så vi måste fortsätta värna om livet.

Blev det mycket att tänka på nu? Grubbla inte för mycket. Ett enkelt sätt att hantera grubblerier är att leva på. Arbeta för att överleva. Om du lever för bra så kan det få motsatt verkan. Då kanske man ska tänka mer på sin omgivning och andra genom att ägna sig mer åt hållbarhet och välgörenhet kanske så man håller sitt medvetande upptaget med livets mål (medvetandet inte hjärnan som fysikerna säger). Vi är människor, medvetanden i en kropp med målet att överleva och kanske en mening med livet som de flesta inte är säkra på vad det är men det kan finnas där. Svaret kan dröja, under tiden: Hållbarhet så vi får chansen om tillfället dyker upp.