Hotell & Corona

I dessa dagar är ju många hotell nästan tomma på grund av att många människor satts i karantän, belagts med reseförbud eller att folk helt enkelt är oroliga och inte vågar resa.

Smittspridning sker ju genom droppsmitta. Man ska alltså undvika att vara nära någon som smittar. Vem som smittar och när är ju inte så lätt att veta. Det är därför vi ska tillämpa social distansering. I Sverige ger inte myndigheterna någon preciserad längd vilket man gjort på en del andra platser. Det är ändå ganska rimligt, står du mittemot någon som nyser och det blåser eller om luftkonditioneringen är riktad åt ditt håll så kanske det inte räcker med 1 meter, kanske inte 2 heller. Det är omständigheterna som avgör. Du får själv avgöra vad som verkar rimligt.

Hur är det då om vi skulle bo på ett hotell? Man har ju eget rum så där är det ju bara din familj eller vänner som kan smitta och de har du ju förhoppningsvis ganska bra koll på. När du ska ta dig till rummet kan man ta hiss eller trappor. Dela hiss med någon kan vara en risk därför åker man kanske inte med andra i hissen utan väntar eller tar trapporna.

De flesta hotell har en bra och ofta välbesökt frukostbuffé. Om den finns kvar och du vill besöka den bör du vara försiktig. Sitt vid ett eget bord inte för nära någon annan. Hotellet bör förlägga platserna så smittspridningsrisken minskar. Sen är de själva maten. Den bör inte läggas så den är helt öppen och därmed kunna få virus på sig. Ta mat som inte är fri, använd papper eller liknande innan du tar något med en tång eller sked. Du har naturligtvis tvättat händerna med tvål innan du går till frukosten och hotellet bör ha handsprit tillgängligt. Efter frukosten tvättar du händerna ordentligt och tar kanske handsprit efter det.

Hotell brukar erbjuda frukost på rummet. Detta kostar ibland extra. Här kan hotellet hjälpa till med en säkrare miljö och därmed kanske kunna locka fler gäster. Erbjud frukost på rummet utan kostnad. Visst kräver det en personalinsats men just nu så finns säkert överbliven personal som kan ta fler uppgifter. Dessutom äter och dricker man antagligen mindre om man får sin frukost till rummet. Alla rum borde förberedas för frukost på rummet med lämpliga stolar och bord. Kostnaden för detta kan inte vara så stor och man kan även få fler gäster om man erbjuder bra service.

Vill du boka ett hotellrum? Skriv till hotellet och fråga vilka åtgärder de vidtagit och vad du vill ha. Incheckningen ska också vara säker med avstånd mm. och ta handsprit eller undvik att trycka på knappar och kort. Nyckelkortet ska vara rengjort när du får det. Be om frukost på rummet om matsalen inte ser säker ut.

Det finns ju många turistländer dit vi åker för solsemester och liknande. Dessa länder drabbas ju hårdare än vanligt. I länder man åker ifrån är det ju också mindre beläggning när konferenser mm. är inställda och när vi även reser mindre inom landet. Men när restriktionerna lättar och du har fortsatt god ekonomi så har du ju alla möjligheter att resa lokalt eller inrikes. Om du undviker att åka utomlands så har du kanske pengar över till en semester på närmare håll. Passa på att upptäcka ditt eget land.

Stannar du i ditt eget land så gör du sannolikt en stor insats för en bättre miljö genom att minska på utsläpp mm. I en del städer där man inte haft klart vatten på 10-tals år har vattnet blivit klart och fiskarna har tagit sig närmare centrum. Ett tecken på renare vatten. Luft och vatten har fått bättre värden på många ställen. Denna pandemi kan lära oss ett och annan om hur man kan få en mer hållbar värld.

Så härda ut! En annorlunda men kanske bättre hållbar värld kan vara här inom kort.

Corona Sjukvård Just in Time

Nu när stora delar av samhället i flera länder drabbats hårt av corona virus så har efterfrågan bland privatpersoner och behovet från sjukvården på handsprit, andningsskydd mm. blivit stort. På flera sjukhus råder brist på material.

En orsak till detta är att många tillämpar något som kallas Just In Time. Det är en princip från Toyotas Produktionssystem för att uppnå högre effektivitet genom att undvika slöseri. Slöseri i detta fall är onödiga lager vilket orsakar större lokalkostnader, onödiga omställningar och merarbete genom interna transporter mm. För tidiga inköp är även en ekonomisk belastning eftersom det innebär att man måste betala för något innan man använder det eller innan man får betalt från sina kunder.

Sjukhus och andra förbrukade snabbt sina lager av viss utrustning när länderna drabbades av denna pandemi. Antalet intensivvårdsplatser som behövs blev också snabbt ett problem.

Hur kunde det då bli så här? Svaret är att de som har ansvaret för sjukvården vill spara pengar och vara effektiva. Just In Time är en metod som man kan använda. Man gör en prognos för hur mycket man behöver av olika material och vårdplatser och ser till att detta finns tillgängligt så sent som möjligt innan man behöver det. Inga onödiga lager eller vårdplatser. Varför är detta viktigt? Man vill ha låga utgifter. Företaget, myndigheten, eller kommunen vill ha låga utgifter. Kanske för att man vill ha låga skatter. Människor har kanske röstat på partier som vill ha skattesänkningar för rika och kanske även för vanligt folk. Genom att vara effektiva sparar man pengar och kan då ha lägre skatter, avgifter eller försäkringspremier eller också kan man använda besparingen till att erbjuda bättre sjukvård. I detta läge som nu har uppstått med stora vårdbehov blev resultatet i stället sämre sjukvård och i vissa fall ingen sjukvård alls vilket orsakat stora problem och rejäl överbelastning för sjukvården.

Är det då fel på Just In Time? I Sverige hade vi något år sedan stora problem med leveranser av sjukvårdsmaterial när en ny aktör tog över leveransansvaret. Nu har vi problem orsakade av det stora behovet. I vanliga fall fungerar Just In Time någorlunda i den svenska sjukvården. Många talar ju om brister, personalbrist, lokalbrist mm redan innan denna kris bröt ut. Nu är det stora problem. Men tänk på orden Just In Time. Kommer något för tidigt så är det ju inte det och då är det kanske ett problem som orsakar slöseri. Men om det kommer för sent så är det ett större problem om det är något som är viktigt. I detta fall så är det ju inte heller Just In Time.

För privata företag gäller det ju ofta att vara bättre en konkurrenterna för att man ska överleva som företag om man nu inte har någon form av monopolställning på marknaden. I vanliga fall har man ju inga jättekriser så det kan vara lönsamt och nödvändigt med sena leveranser och små lager. Men när det gäller sjukvård, ska det behöva vara så? nu är det ju ett nödläge i flera länder.

När man ska upprätta en verksamhet ska man börja med att bestämma ett syfte med verksamheten. Ska man tillverka saker, erbjuda tjänster eller helt enkelt skapa inkomster för ägarna. Om det är en statlig eller kommunal verksamhet kanske man vill bedriva den så billigt som möjligt. Ofta har man en kombination av syftet men innerst inne finns alltid ett huvudsyfte. Detta kan eventuellt vara felbestämt. En stats uppgift är att värna om sina medborgare, gärna då hela befolkningen men detta är inte fallet i många länder eller städer.

Livets mål är att överleva. För att överleva är det bra om man lever lite bättre för att ha marginal till överlevandet. Sedan kan man också leva bättre och även leva för bra. Lever man för bra orsakar det risker för överlevandet och onödigt slöseri av resurser vilket inte är bra för ett hållbart samhälle. När man bestämmer syftet är det bra att samtidigt bra att se på hur viktigt det är för överlevandet.

En affär som säljer godis eller leksaker är inte nödvändig för att människor ska överleva. Det kan betraktas som att leva bra eller leva för bra. Om ett sådant företag tillämpar Just In Time så är det antagligen bra för verksamheten. Skulle en leverans bli försenad så är det inte så viktigt för människorna men kanske för ägarna eller de anställda. En sjukvårdinrättning däremot måste betraktas som viktigt för överlevandet, särskilt om det är en stat eller kommun som bedriver verksamheten. De ska ju göra det för medborgarnas skull. Då kan det inte vara bra att ha lager som ligger på gränsen till vad man behöver i en normalsituation. Nu kunde vi se att många bara hade några dagars lager. Denna epidemi kunde vi ju kanske inte förutse men det har ju hänt liknade saker förut, SARS, MERS, svininfluensa mm. Det han ju också hända olyckor och naturkatastrofer. Orkaner, tsunami, jordbävningar, kärnkraftshaverier, flygolyckor mm. Sjukvård är så viktigt för överlevandet att det inte är acceptabelt med små lager. Denna lärdom kan vi lätt få av det som händer nu. Men vi lär oss aldrig, om några år har vi säkert förträngt det som hände och folks lust att konsumera och ha låga skatter får oss att rösta på partier som ger oss detta. I länder som inte är demokratier vill man säkert också att folket ska vara nöjda.

Så beslutsfattare och medborgare får ta sig en funderare på vad som är viktigt och vilka marginaler vi ska ha. Redan i början på denna pandemi när det bara var ett fåtal fall var det ju vissa problem och de har sedan ökat efter hand. Mycket tillverkning och inköp görs ju också från andra länder och när transportsystem, tillverkning mm. får problem så blir det ännu värre. Därför kan det vara en dålig ide att låta privata aktörer ta hand om det som är viktigt för överlevandet. Ett företags vinster ska inte komma före folkhälsan. För stater och kommuner måste vi fundera på vad de använder sina pengar till och vilka marginaler vi ska tillåta dem att ha. Är alltför låga skatter det viktigaste? Ska de rikare inte behöva betala lite mer skatt. Var går gränsen för social och ekonomisk rättvisa och hållbarhet? Vissa händelser inträffar ju väldigt sällan, kanske en gång på 10 år eller 100 år men när det gör det blir konsekvenserna för de som lever just då stora. Därför måste vi se till att ha en viss reserv tillgänglig för att klara vårt mål att överleva. Vi har ju resurser över i samhället till detta. Mycket av det vi gör kan ju betraktas som att leva för bra vilket nu mycket riktigt visat sig vara ett hot mot överlevandet. När vi klarat av denna kris är det dags att fundera på vilket samhälle vi vill ha och för vem.

Corona ger bättre hållbarhet?

Utbrottet av coronavirus har fått några positiva konsekvenser för miljön. Satellitbilder visar att luften över Kina har blivit bättre. Detta beror på den minskade trafiken. Flygresandet har också minskat och kommer antagligen vara lägre åtminstone i år eller så länge folk är oroliga eller att myndigheters råd eller beslut medför inskränkningar i flygtrafiken och kanske även annan trafik som tåg, båt mm. Minskad trafik kan således leda till mindre utsläpp vilket är bra för hållbarheten och miljön.

Om vi nu i år väljer att inte åka så långt på semestern kan det även få oss att kanske upptäcka att det finns annat att göra än att flyga till ett annat land. Fast med vinsten vi gör så använder vi kanske pengarna till något annat, precis som med alla effektiviseringar de senaste hundra åren. Vi kommer kanske konsumera mer, åka mer bil mm. Allt har en baksida. Fast så mycket utsläpp som flyget orsakar kan vi inte orsaka på något annat sätt.

Är det då bra att isolera sig? Både ja och nej. Naturligtvis ska man undvika att bli smittad av sjukdomar eller råka ut för andra dåliga saker. Men historien och evolutionen har ju ofta visat att vi utvecklas genom att klara av vissa saker både psykologiskt och fysiskt. Coronasmitta är kanske lite väl allvarligt men vi vet ännu inte om de som blivit sjuka blir immuna eller får lättare att klara av nästa utbrott. Det finns i alla fall sjukdomar som vi inte får tillbaka när vi en gång fått dem. Dessutom utvecklas vi ju också genom evolution, men exakt hur detta blir är ju svårt att sia om.

Isolering i sig gör ju att vi reser mindre, kanske konsumerar mindre och använder färre resurser. Samtidigt så är ju världshandel bra på en del sätt. Vi får kanske ökad livskvalitet genom att vi tar till oss företeelser, mat, dryck och prylar utifrån ungefär som i den omtalade SAS reklamen. Vi har ju inte heller allt i vår närhet och vissa saker blir svårare att få fram just i vårt närområde. Detta kan på så sätt leda till ökad resursanvändning och att vi kanske gör slut på vissa resurser i vår närhet och som då kommer leda till en sämre välfärd eller livskvalitet.

Så vi får väl ändå hoppas på att corona utbrottet avtar så vi kan leva som vanligt igen? eller vad tycker du? Blir corona en ögonöppnare för hur vi kan och bör leva? Hur det blir med det återstå att se. Vi är ju så många i världen och som vanligt kommer vi göra olika. Men 2020 blir i alla fall året då många kommer få sig en tankeställare och det är ju bra vad man än tycker.

50 sätt att sabba planeten

Håller just på att läsa en bok som heter 50 sätt att sabba planeten. Den är så där 15 år gammal. Den tar upp lite ironiskt men faktabaserat hur man kan påskynda planetens förstörelse. Det anges också sannolikhet för att vissa saker inträffar. Hur man kom fram till dessa procentsatser är svårt att veta för även om chansen uppgavs till 50 % för flera händelseförlopp så av det jag läst hittills verkar inte mycket ha infallit.

Jorden kanske har en bättre läkeförmåga än vi kanske tror. Fast vi blir ju hela tiden fler och trots att många människor verkar vara engagerade så blir det nog hela tiden en aning sämre på flera områden. En del klagar på politiker att de inte gör något. Men man kan inte bara skylla på dem. De som faktiskt försämrar miljön är vi själva, allihop. Vi har ju knappast ändrat vårt levnadssätt i någon större omfattning. Inte ens de som åtminstone påstår sig värna om miljön. För att det ska ske någon förändring måste vi själva försöka göra något. Gärna en liten sak i taget. Gör en liten förändring och sedan om ett tag gör du en till. Politikerna bör våga vara tuffa och kräva åtgärder genom att bestämma om åtgärder som inträffar om ett visst antal år och ger oss chansen att ställa om till de nya omständigheterna. Det verkar dock otroligt. I Sverige vill den politiska grupp som har stor chans att vinna nästa val t.ex sänka bensinpriset, sänka skatter (särskilt för höginkomstagare), behålla kärnkraft, ge mindre bidrag till bra projekt mm. Tvinga folk som har det svårt att flytta ut från kommuner så de slipper betala försörjningsstöd för dem (social dumpning). Tvingas man mot sin vilja flytta ut till en annan stad bort från släkt och vänner blir man knappast mer hållbar. Att bo i en stad är dessutom på många sätt bra för hållbarhetsarbetet. Men genom att skicka ut dem kan man sänka skatten så de som tjänar bra i kommunen får mer pengar över till att förbruka resurser som belastar miljön och spär på klimatförändringarna. Det “roliga” är att många kommer rösta för dessa förslag och ändå har vi mage att påstå att miljön är viktig. Alla partier särskilt V, M, SD, KD, L och S och C borde skärpa sig. De ägnar sig bara åt populism och pajkastning för att få billiga poänger och röster.

Jag kommer därför börja med en kategori inlägg som liknar 50 sätt att sabba planeten fast tvärtom. Typ 50 sätt att rädda planeten genom små enkla förändringar vi kan göra i vårt liv och några större som politikerna kan försöka fixa genom att försöka ta åtminstone lite samhällsansvar. Det har varit dåligt med det sedan 2014 när alliansen förlorade valet och alla helt plötsligt bara blev intresserade av makten och i de lägen man är i opposition ofta försöker sabotera för de andra. Man tvingar t.ex en regering att arbeta under en annans budget. Då blir det svårt att bedriva en ansvarsfull politik. Senaste tiden har man också börjat sabotera med flit. En budget som knappt går ihop för att man sänkt mycket skatter mm. och där regeringen tvingas försämra budgeten för att få igenom några av sina egna idéer, vad händer då? Jo, oppositionen tvingar igenom större satsningar inom vissa områden trots att de vet att man redan saboterar budgeten. Åtgärderna kan visserligen verka bra om man ser på den i sina egna sammanhang men om man ser på helheten så går det inte ihop och det vet dem. Det är bara ett spel för att vinna nästa val. Sverige börjar allt mer likna Trumps USA.

Men du kan i alla fall försöka föregå med gott exempel genom att göra små förändringar. Börja nu och försök under tiden hitta någon seriös politiker att rösta på i nästa val oavsett vilket parti du tänker rösta på. Det finns bra idéer hos alla, nä kanske inte riktig alla men hos många i alla fall.

Just nu när jag tänkta avsluta inlägget, såg jag en nyhet i mobilen. Partiledaren för KD är ute på en turné som kallas “samhällsgemenskap” men säger i princip att det är bra med social dumpning och tiggeriförbud som en stad genomfört där S har makten. Viktiga frågor. Flytta problemen till annan plats. Jag/vi vill inte hjälpa någon, åtminstone inte i vår egen kommun. Då blir det ju svårt att sänka skatten. Är det det som kallas kristna värderingar?

Lite tips och trix för hållbarhet kommer jag samla i en ny kategori “Enkla Knep Rädda Världen”. (Får se vad jag börjar med, kommer nog som vanligt bli både stort och smått)

NYTTIG MAT?

Jag kommer ihåg en gång när jag var på McDonalds. Där satt en ung mamma med 2 små barn. Jag hörde henne säga. Det är bra att McDonalds stöder en verksamhet för föräldrar jämte ett barnsjukhus. Det är därför jag äter på McDonalds. Ganska otroligt faktiskt. Att ett företag ger bort några kronor av sin vinst får dig att äta hamburgare med dina småbarn. Det är väl bra? För barnens hälsa eller för barnsjukhuset? Alla som jobbar och betalar skatt bidrar till vår välfärd. Men om man handlar från några utländska företag eller faktiskt även typiskt svenska, som har sina huvudkontor, utomlands ja så går en del av deras inkomster ut ur landet och de bidrar därmed lite mindre än de som är helt svenska.

En annan mamma sa att hon äter det här för det innehåller ingenting. Det är därför det är så nyttigt. Ganska otroligt faktiskt. Mat och dryck är till för att uppfylla vårt primära mål som är att överleva. Sen kan man också njuta av mat och dryck om man har klarat hungern och törsten. Då kanske det kan vara någon nytta med att äta eller dricka något som inte innehåller någonting. Om du sedan tidigare äter och dricker lite för mycket så är det väl bra om man inte ökar på sitt energiintag och därmed riskera en sämre hälsa.

Men om vi nu kollar på mat med lågt energi och näringsinnehåll. Vad betyder det? Jo, vi producerar något som inte ger något förutom då kanske visst välbefinnande. Vi ska väl spara på resurser? Att använda det till ingenting känns inte så bra. Vi slösar på resurser, orsakar utsläpp, måste transportera, kanske orsaka några olyckor och får folk att spendera pengar på något som egentligen inte behövs. Det om något är väl att bidra till sämre hållbarhet.

Det är bättre att äta mat och dryck med ett högt energi och näringsinnehåll. Då går det åt mindre resurser och vi bidrar till bättre hållbarhet. Men sen gäller det ju att man är någorlunda psykiskt stabil och kan undvika att äta och dricka för mycket så du ökar din vikt och riskerar överbelastning av att få för mycket av något ämne i dig.

När vi kollar på mat och dryck borde vi tänka efter lite längre innan vi bestämmer oss för om något är bra eller dåligt.

Sara Skyttedal, miljöbov?

Greta Thunberg åkte ju till USA med båt istället för att flyga för att hon inte flyger av miljöskäl. Hon visade att det var möjligt. Det har det varit i kanske 1000 år ändå. Vikingarna nådde ju det amerikanska fastlandet.

Nu skulle hon ju ta sig igenom hela den amerikanska kontinenten för att delta på miljökonferensen i Chile som pga protester mot regeringen nu har ställts in och istället ska hållas i Spanien. Det betyder att Greta måste ta sig tillbaka över Atlanten ganska snabbt och hon vill ju absolut inte flyga. Detta har ju fått en del att dra lite på smilbanden och några passar på att skämta om henne och inte så lite heller utan ganska grovt och kränkande.

En av dem är Sara Skyttedal från KD. Ett parti som åtminstone förr i tiden påstod sig ha kristna värderingar. Andra kallar det bara ett litet stödparti för moderater fast numera är det kanske åt SD. I alla fall, är det som Sara säger kristna värderingar? Hon skrev så här på Twitter:

Lugnt. Människan lyckades med något revolutionerande för drygt 100 år sen som gör det möjligt. En fantastisk innovation som binder samman människor över kontinenterna. Jag kan köpa en flygbiljett till dig.

Hon vill förlöjliga Gretas kamp för bättre miljö. KD, SD och M har ju bildat ett nytt block och det finns ju ganska goda chanser att de faktiskt kan bilda regering efter nästa val. Miljö ligger knappast högst på deras agenda, tvärtom kärnkraft, lägre bensinpriser mm hör till deras löften. Om de tycker det är bra eller inte vet jag ju inte. Men de lockar ju med sådant som de tror de kan vinna valet på. Att då tycka att det är dumt med någon som engagerar många människor i hela världen känns märkligt ja idiotiskt kanske. Politiker kan ju skriva under avtal och riktlinjer om klimatmål mm. som de sedan inte anstränger sig särskilt mycket över för att uppnå. Det kanske inte ens går att uppnå med politiska reformer och lagar som inte vågar ta steget fullt ut. Men om folket själva gör något, till exempel genom att flyga mindre så är det ju en bra bit på väg mot målen. Då känns det väl dumt att klanka ner på någon som faktiskt försöker och kanske redan har åstadkommit att folk flyger mindre och därmed på bara ett år har bidragit till en hållbarare värld. En ny blåbrunsvart regering kanske inte kommer satsa så mycket på miljöpolitik. Då borde de vara tacksamma för om det ändå händer något utan att de själva behöver göra något eller ens vilja göra något.

De kan fortsätta sänka skatter för de rika och dra in bidrag för de svagaste grupperna medan de själva kan sitta i riksdagen och bättra på sina reseräkningar, dessa 3 partier som utmärker sig på den fronten. De rika behöver inte bry sig över nya miljöregler. De har råd med bensin och diesel. De kan köpa elbil. De kommer fortsätta flyga världen runt. De kan fortsätta förstöra miljön och låtsas köpa sig fria eller lätta på sitt samvete genom att stödja något klimatkompenserande projekt. De har de ju råd med, det är bara för “syns” skull de kanske gör det. En imagegrej helt enkelt för att verka god. Vanligt folk kan också bidra till bättre hållbarhet genom att de helt enkelt inte har råd att flyga eller åka för långt med bil och tåg tack vare försämringarna i välfärden och osäkra anställningar som de borgerliga partierna vill ha i samarbete med Svensk Näringsliv.

Att trycka ner någon som faktiskt försöker göra något bra borde inte vara kul men det är det visst med den nya politiska kartan vi har i Sverige och i många andra länder. Men de tycker inte det är kul när vi skämtar om hur de fifflar med researvoden från riksdagen. De tycker kanske däremot det är kul att sjuka människor får sjukpenningen indragen mm så vi kan finansiera lägre skatter för de rika. De påstår att det är bra för ekonomin. Det kan faktiskt vara så, en del studier tyder på det. Men jag tror inte det är anledningen till att de vill göra som de gör.

I alla fall, jag tycker det är bra att någon visar att man inte behöver eller ska flyga i onödan. Jag kommer dock fortsätta flyga någon gång vartannat år eller så när jag åker på semester till ett land längre bort. Men jag gör inga onödiga flygtrippar bara för att jag har råd eller måste flyga till varje pris. Flyg på om du behöver, men minska gärna lite på det.

Slänga lite plast eller skräp inte så farligt?

Idag kunde man i Aftonbladet läsa om plast som hamnar på stränderna i Bohuslän. Det finns de som samlas för att plocka upp skräpet. Mycket av det har inte vi slängt utan det förs med havsströmmar till våra stränder.

Detta är kanske något som många borde reflektera över. Man slänger en liten oskyldig flaska eller något annat. Den kan via bäckar, vind, avlopp mm. hamna någon annanstans. Nedskräpningen i sig blir inte större just pga detta men det är det att det samlas ihop någon annanstans som kan leda till att problemet förvärras. En flaska i en skog kanske inte gör så stor skada men när det anhopas hundratal kilo skräp på en liten strandremsa så kan det få allvarligare följder för djurlivet just där och de boende som får sin närmiljö förstörd. Turismen påverkas negativt. Höga koncentrationer av något kan öka gifthalten just där.

Om man nu skulle få folk att tänka till lite innan de slänger en liten sak kanske det skulle kunna minska avfallet om man ser konsekvenserna av det. Det finns också lagliga offentliga sätt som inte fungerar. Någon kan köpa upp avfall och sedan dumpa dem i något mindre nogräknat land eller stad där det finns korrupta beslutsfattare eller ordningsmakt som ser mellan fingrarna när olagligheter begås men du tror att allt går rätt till eftersom du lämnat ditt avfall i god tro.

Här följer en länk till artikeln (hoppas den fungerar)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAO53a/plastkusten–sa-blev-skargardsidyllen-europas-soptipp

Klimatförändringar, ja eller nej. Varför?

Den senaste tiden har en del talat om att man tror på något även om vetenskapen säger något annat. Detta i samband med Greta Thunbergs resa i USA. Många hävdar att klimatförändringar är ett påhitt som inte är sant. Låt oss för en stund bortse från detta och istället se på hur vi tänker.

Människans mål är att överleva. Vi har andra mål och drömmar också men att överleva är det primära. Utan det kan vi inte göra något annat. Åtminstone inte som människor på denna planet. Så allt vi gör har på något sätt att göra med vårt överlevande. Vi måste hela tiden ta beslut som förhåller sig till detta.

Vi tar några lättare exempel. Du känner att du är törstig. Du vill också gå ut och spela fotboll. Hur ska du tänka? Du är törstig. Ditt mål är att överleva. Måste jag ha vatten nu eller kan det vänta. Du väljer att dricka vatten först och sedan gå ut till fotbollen. Du har hela tiden val som du måste göra och du väljer det som du tycker gynnar ditt mål att överleva i första hand.

I alla situationer där vi ställs inför att vi måste välja något så väljer vi något som gynnar överlevandet. Det är det grundläggande i vårt tänkandes struktur. Men som du säkert själv känner både med dig själv och när du ser på andra märker du att så inte alltid verkar vara fallet. Om nu klimatförändringar t.ex. skulle vara dåligt för vårt överlevande skulle det ju vara normalt att försöka motverka dessa. Men alla gör ju inte det eller bryr sig inte. Här kommer det dessutom in en annan faktor. Ska du tänka på dig själv eller andra, din familj eller kanske hela mänskligheten? I första hand är det på sig själv man fokuserar överlevandet på. Men om man känner bra ansvar eller har större möjligheter att tänka på andra så ökar chansen att man gör det. Om man inte vet, har kunskap eller ekonomiska resurser att göra något för miljön då gör man det inte. Det är inte fel egentligen. Man fokuserar helt enkelt på sitt eget överlevande i första hand. För att ge alla bättre möjligheter behöver vi en bra välfärd med välutbildad befolkning. Utan detta kommer det alltid finnas människor som tänker på sitt eget liv i första hand inte kommande generationers.

Men låt oss se på hur vi väljer igen. Om vi kollar på andra så tycker vi nog ofta att de gör fel val eller tror på fel sak. Men om vi tänker på oss själva tycker vi för det mesta att vi har rätt. Så tänker även de som vi inte tycker tänker rätt. Hur kan det komma sig? För det första så har vi som jag skrev ovan olika livssituationer. Vi gör våra val efter vår egen utgångspunkt. Alla gör i normalfallet rätt men sedan finns det situationer där vi tror vi gör rätt men ändå inte. Då kommer vi in på en annan besvärlig omständighet nämligen värderingar.

Vad är en värdering? Det är en grundläggande uppfattning om hur något är eller hur man ska göra i en viss situation. Principer är något som liknar detta. Hur uppstår då en värdering? Det är ett avgörande beslut i ett känslosamt läge där man gör ett val eller ett ställningstagande för vad som är bra för ditt överlevande. Säg nu att du är jättetörstig och du är bara 3 år gammal. Du öppnar kylskåpet och där finns en flaska coca cola och en flaska vatten. Du ska ju göra ett beslut men båda alternativen kan fungera. Du tar coca colan, den släcker din törst. Om den var god eller inte har inte den största betydelsen. Det som avgör att du var i ett känslosamt läge där du verkligen behövde dricka något. Det du valde var viktigt för ditt överlevande. I detta fall valde du läskedrycken. Det blev värdering. Ett nästan helt fast uppfattning. De är mycket svåra att ändra på. Du kommer tycka så kanske resten av ditt liv om inte något avgörande inträffar. Vi har massor med värderingar. De är för de mesta bra men inte alltid. De var bra när du bestämde dem men även de andra alternativen då hade kunnat bli en värdering. Hade du valt vatten skulle du föredragit detta istället för coca colan när du är törstig. Under livet, särskilt under de första åren gör vi många beslut som blir våra värderingar. Men det är bara besluten under avgörande känslosamma situationer som blir värderingar. Varje dag gör vi hundratals val som inte blir en värdering. Men om man frågar dig vilken musik som är bäst eller vilket parti du kommer rösta på så är det många som väljer efter våra värderingar. Det är därför du tycker att någon har fel och du rätt och den andra tycker tvärtom. Ni kommer knappast aldrig bli ense. För oss som gillar musik är det säkert så och om du ser på en politisk debatt så blir det extra tydligt. Det spelar ingen roll vilka argument man lägger fram. De kommer inte ändra uppfattning. Men sedan tänker de ju också på sitt eget överlevande ur andra synpunkter. Många värdering korsar varandra och stämmer inte alltid överens med varandra. När du stöter på denna typ av personer som ofta ändrar uppfattning eller inte verkar kunna tänka helt klart så är chansen stor att de har många värderingar som inte matchar varandra.

Kan man då ändra en värdering? Så länge den fungerar behöver du inte göra det men för sitt eget bästa är det bra om man inte har några värderingar kanske. Då öppnas ju nya möjligheter i livet varje dag. Men om du är törstig så kan det ju vara bra om du direkt vet att du ska ha en coca cola. Men tänkt om det inte finns? Då får du beslutsångest. Tänk om det visar sig att den inte är så bra för din hälsa. Då har du problem. Du kommer ju inte ändra på det i första laget.

För att ett stadigvarande beslut ska kunna ändras krävs en ny situation där det är ett avgörande läge som livsavgörande läge eller ett känslosamt läge. Tänk om du är i öknen helt uttorkad och kommer fram till en oas med en liten butik. Där finns endast en burk cola men många Fanta Lemon. Du dricker så klart upp colan först men det räcker inte. Då måste du göra ett avgörande beslut i ett avgörande känsligt läge. Du dricker upp 1 liter Fanta Lemon. Så skönt, den släckte din törst. Den räddade ditt liv. Då kanske du gör ett nytt ställningstagande. I framtiden kommer du vilja ha Fanta när du är törstig. Så kan det gå. Ibland ser du säker människor som helt har ändrat uppfattning. De kan ha lyckats bli av med en gammal värdering och fått en ny. Men de kanske inte hade en värdering utan har helt enkelt gjort ett val som gynnar deras eget fokus på överlevande.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima var de många som bytte uppfattning. De såg eller kanske var på plats och såg hur allvarligt det var för deras överlevande. De blev motståndare till kärnkraft. Innan var nog de flesta i Japan positiva till det. Det krävdes ett avgörande känslosamt läge för att få en ny värdering. Sedan var det ju politiker som också ändra uppfattning. Tyskland skulle ju avveckla kärnkraften. Men tyckte de så för att de var oroliga eller var de för att de trodde att stora delar av väljarkåren skulle bli oroliga för kärnkraft så man “bytte” uppfattning för sitt eget överlevnadsintresse som politiker.

Det finns också möjlighet att gå i terapi eller någon annan psykologisk metod för att försöka hitta sina värderingar och bli av med dem. Men detta kan ta många timmar och det är svårt att hitta en kompetent person som kan lyckas med detta. Själv är det nästan omöjligt att göra det. Du kan sitta som en munk i bergen och meditera i åratal men när du kommer ner till byn igen så är risken mycket stor att värderingen eller andra psykologiska problem finns kvar eller restimuleras vid ett tillfälle som påminner om när du fick värderingen eller problemet.

Men när du ska gå och lägga dig. Varför inte ägna en stund åt att tänka efter vilka värderingar du kan tänkas ha och vad det kan få för konsekvenser. Tänk gärna på situationer där du inte är överens med alla andra. Tänk även på hur andra tycker och tänker. Man kan i bästa fall lyckas inse att man har värderingar. Om du kommer på vilka det kan vara kan du när du hamnar i situationer där dessa kommer påverka dina beslut försöka tänka “out of the box”. Då kan det hända grejer. Men om ditt gamla ställningstagande fungerar bra så är det helt ok. Vårt mål är ju att överleva men ofta finns det flera alternativ. Kan man de dessa så ökar chansen till samförstående och samarbete som kan lösa våra problem som till exempel debatten om och hur vi måste göra något åt klimatförändringarna.

Elsparkcyklar och delningsekonomi

Idag hörde jag på nyheterna att en forskarrapport visar att elsparkcyklar, dessa sparkcyklar som finns i vissa städer för utlåning inte är så miljövänliga som man skulle tro. Ett annat program på radion tog upp om delningsekonomi är bra med anledning av detta. Svaret där var både ja och nej. Idag har jag inte tid att skriva för mycket så du kan själv istället fundera över detta. Jag återkommer senare när jag har tänkt lite till och när jag har tid att ägna mig lite längre tid till ett inlägg.

Klimatkompensera

Klimatkompensera ger inte alltid full effekt, ibland får det motsatt effekt!

Klimatkompenserande företag

Sista tiden har jag sett att många företag klimatkompenserar. Det fick mig att undra över hur det fungerar och om det är bra. Såg ett reportage om en advokatbyrå eller kanske var det en reklambyrå som sa att de klimatkompenserar all sin miljöpåverkan. Det låter ju fantastiskt eller? Hur mycket miljöpåverkan kan då ett litet kontor ha, inte så mycket tror jag, så det är nog inte så svårt att klimatkompensera heller. Några kronor till något projekt.

Säg nu att medarbetare kör omkring i en stor Volvo XC90 med dieselmotor. Den är ju inte helt bra ur miljösynpunkt kanske. Onödigt stor, drar mycket bränsle, släpper ut mer än den mindre modellen. Den är ju också större så det går åt mer energi och material vid tillverkningen och det behövs mer material och oljor mm. till underhållet.

Vad kan då företaget göra? Jo, de klimatkompenserar. Gör man det måste man göra det via någon utomstående som kan verifiera det och det ska också ske utanför den egna verksamheten. Vad kan man då göra? Kanske bidra till skogsplantering någonstans i Afrika eller Asien.

Meningen är ju att det som Volvon släpper ut ska kompenseras av något som minskar eller “äter” upp samma mängd någon annanstans. Globalt sett så blir det säkert statistiskt rätt men i Sverige blir det ju knappast bättre miljö. Tvärtom, den stora bilen ger sämre hållbarhet i Sverige.

Blir de då bättre där träden planteras? Det blir det nog men träden skulle kanske planterats i alla fall av någon annan och då är ju effekten noll. Klimatavtrycket blir då 100 %. Om vi räknar in klimatkompenseringen som vinst skulle klimatavtrycket bli 0%.

Om du tänker efter lite så finns det ju enklare sätt. Välj en annan bilmodell. En annan modell kanske har 20 % lägre utsläpp. Då skulle också klimatavtrycket bli -20 % !? Medarbetarna på företaget kanske tjänar bra eller företaget går bra och de vill ha fina tjänstebilar. Kan de då påstå att företaget tycker hållbarhet är viktigt och att de bidrar till det genom att klimatkompensera fullt ut? Matematiskt sätt så är detta ett godkänt sätt och det har ju såklart sina fördelar. Klimatavtrycket blir ju lägre än om man inte hade gjort något eller om man använt de pengarna till något annat. Vad kostar de då att klimatkompensera? Jag har inte kollat upp det. Men om man skulle ta den kostnaden och göra något på det egna företaget. Köpa en elbil kanske? Om medarbetarna enbart åkte kollektivt skulle klimatavtrycket bli – 100 % och om man ändå fortsatte att klimatkompensera skulle det väl bli -200 %! Man kunde också sätt upp solpaneler, sluta med dubbdäck mm.

Om även vi skulle klimatkompensera i våra egna liv så blir det ju ganska enkelt. Åk förbi drive in och köp en hamburgare av nötkött, skicka sen några kronor till ett projekt. Visst det är också bra men varför inte prova en chicken burger eller en vegetarisk burgare. Då kan du om su vill spara in dina klimatkompensationspengar. Sätt in dem på ditt pensionskonto för att få en dräglig pension i framtiden.

Men det är ju inte fel att klimatkompensera fast det viktigaste är ju att du försöker minska ditt eget klimatavtryck. Hållbarhet är ju inte enbart matematiska formler. Vi ska ju spara på resurser också. Järnmalm, olja, träd, vatten mm. Genom att välja det som görs av återvinningsbara resurser, ger lite utsläpp och framför allt minska på vår konsumtion så kan vi göra stora framsteg.

Tänk inte så mycket på matematiska beräkningar och politikernas mål. Tänk på vad du kan göra hemma och på jobbet. Det ger mycket större effekter för hållbarhet och det är väl det du vill ha som läser denna blogg.