Livets uppkomst, är det en fysikalisk slump eller skapat av Gud?

Hörde på radion att starka blixtar kan ha orsakat att liv uppstod på Jorden för länge sedan. Jag är ingen forskare och inte särskilt insatt i dessa fysiska och kemiska frågor vad gäller hur liv kunnat uppstå. Det tror jag inte att jag behöver heller. I min värld skiljer jag på det fysiska och det psykologiska eller andliga.

Evolutionsteorin säger ju att liv har utvecklats efter hand under kanske miljontals år. Det finns ju mycket som tyder på att så kan vara fallet. Sedan har vi de andliga förespråkarna. Det finns flera religioner som har liknande teorier om hur vi skapades liksom många av ursprungsbefolkningarna också har eller har haft. Sedan har vi de som tror att Gud skapade människan. 2 olika teorier alltså. När jag studerat och tänkt på detta så har jag kommit fram till att båda kan ha rätt. Hur kan det komma sig? Låt mig försöka mig på en förklaring.

I mina andra inlägg säger jag att livets mål är att överleva. Alla arter och raser vill överleva. Det måste väl stämma? Det har ju gått miljoner år och mycket liv finns kvar. En del har försvunnit och nya har kanske uppkommit. Men evolutionsteorin säger ju att typ de starkast överlever. Det är väl i stort sett sant. Inte direkt bokstavligen de starkaste kanske men de som varit smartast eller som lyckats anpassa sig efter sin omgivning. Man måste ha lite tur också. Tål man inte vatten till exempel så kan det ju inte vara lätt om du plötsligt befinner dig i ett hav. Är du fisk så är det inte så kul att hamna på land. Det är inte lätt att anpassa sig på en kort tid. Mycket av utvecklingen har ju tagit miljoner år och man tror ju på att olika arter och raser sakta förändrat sig. Varför har de förändrat sig? Ja, om livets mål är att överleva så har de säkerligen försökt anpassa sig för att klara av livet i sin omgivning. Världsdelarna har ju delat på sig för länge sedan och olika arter hamnade i olika delar på planeten och har därefter utvecklat sig. Ta Australien som exempel. Där finns ju mycket pungdjur. En ras eller kanske flera gemensamt bestämde sig för att bli pungdjur. Det blev deras utveckling eller evolution och idag kan vi se resultatet. Varför ser då inte vi några förändringar? Svaret måste vara att det tar 10 000-tals år för att märka en förändring. Vi människor utvecklas också men vi ser ju ingen jätteförändring. Men med våra nya digitala liv och medicinska utveckling i en förändrad miljö så finns det ju ändå tecken på förändring.

Men nu till det fysikaliska. Blunda och tänk på vad du vill göra och vad du har för drömmar. Du känner saker och vet saker. Gå sedan ut i naturen och titta på stenar, vatten, eld eller några kemikalier. Försök blanda ihop dem och skapa liv eller försök tänka tanken. Det kan inte vara lätt. Hur man än tänker är det svårt att föreställa sig att liv kan uppstå av en slump. Kanske något som rör sig men liv som vill överleva. Ett medvetande som vi har. Det måste vara svårt hur många miljoner år vi än försöker. Men någon form av organism kan jag möjligen tänka mig kan uppstå på något sätt men det måste nog till något annat också något som skapar liv och medvetande. Växter är kanske den fysikaliska lösningen på liv som uppstått. Men djur har ju någon form av tankar tror jag. Inte som vi människor men de har en livskraft i alla fall. De vill överleva som sig själv och som sin ras. Det har ju de flesta lyckats med under lång tid.

Vi människor verkar ha ett helt annat medvetande. Vi har drömmar och planer som vida överstiger det vanliga behovet av att överleva. Vi funderar på vår uppkomst och livets mening och mål. Det tror jag inte djuren gör, åtminstone inte i någon större omfattning och definitivt inte växterna. Liv i djur och människor måste ha någon form av drivkraft som får de att överleva och att fortplanta sig. Hur kunde detta uppstå? Av en slump? Svårt att tro. Här tror jag att någon eller något har haft en bidragande orsak. Här kan man börja fundera på någon form av Gud. Är det då skillnad på människor och djur? Det verkar ju så men helt säkert kan det ju inte vara. Det kan ju bero på människans större hjärnkapacitet. Det finns ju dem som hävdar att människor kan återfödas i djur och att det märks på vissa djur. Så kan vara fallet eller också tror vi bara på det för att omständigheterna passar in eller för att vi vill tro på det kanske i någon form av tröst eller önskan efter fortsatt liv med den man saknar.

Men säg nu att vi människor är unika. Att vi inte är en fysikalisk slump. Ok kroppen kanske är det från början och sedan har den kanske utvecklats med tiden tack vara att livskraften finns där. Själ kallar en del detta medvetande för. De finns ju de som tror att Gud skapade människan. Det kan vara så men jag tror då inte att man skapade oss så som vi ser ut idag. Evolutionsteorin säger ju något annat. Tänk dig att man skapade medvetandet i stället eller lyckades få medvetandet eller själen att ta en livsform på Jorden i besittning. Med vår livskraft och mål att överleva kan vi sedan ha utvecklat livsformen till det som vi är idag. Så ja någon form av Gud kan nog ha skapat oss på något sätt men vi har nog själva utvecklat oss sedan dess. Så svaret på livets uppkomst kanske är en kombination av teorierna. Med människa ska du inte tänka att vi skapades som människa. Vår livskraft, medvetande eller själ det är det som är vi som en del kallar människor. Men vi kanske befinner oss i en kropp, en livsform. Det kan vara kombinationen av dessa som är människa.

Jag har en sidoteori också. Om det bara är vi människor som är dessa “själar”. Vad är då djuren? De kanske är en fysisk livsform men de har ju en livskraft precis som växterna. Att detta skulle uppstått av en slump till exempel efter blixtar på materia på Jorden kan ju vara sant. Men någon eller något kan ju ha orsakat att det blev någon form av livskraft i dem. Vi människor kan ha utvecklats från en tidigare variant av liv men tack vare vårt medvetande eller själ och livskraft så har vi lyckats bättre. Vi kan möjligen ha lämnat andra livsformer tills vi hittade rätt och bestämde oss för Homo Sapiens vår nuvarande kropp. Det märkliga då är att har då alla medvetanden eller själar gjort detta? Då måste någon eller något ha styrt oss. Eller finns det själar kvar i djuren? Vissa djur är ju smartare och ibland endast några enstaka av samma ras. Men kanske vi är i dem också. Det är då bara det att deras hjärnkapacitet och fysiska utformning som hindrar dem från att vara lika bra som människor. Så djuren är antingen själar i en enklare kropp eller endast raser med en livskraft med mål att överleva. Det får du bestämma dig för vad du tycker om det. Jag är osäker på just den punkten. Men att vi har ett medvetande som kan vara oberoende av kroppen tror jag starkt på. Vad som händer innan födseln och efter döden är i så fall en mycket komplicerad fråga.

Men om du slår i hop dessa teorier så kan både den fysiska och andliga versionen vara rätt. Hur det då har uppstått är en intressant fråga. Någon kan ha skapat oss. Placerat och på Jorden eller också råkade vi bara komma hit på något sätt. En möjlighet är ju att liv alltid funnits. Men är alltid då verkligen alltid. Har någon skapat det första gången. Någon form av rörliga delar eller livsform i forma av en bakterie eller organism eller cell kanske kan uppstå. Det är det som forskare försöker förstå. Men våra tankar? Vi är vi så alla möjligheter finns. Men jag tror inte fysikerna enbart kan ha rätt teori. Det måste finnas mer.

Så du behöver inte överge din tro. Vi vill alla överleva och har som mål att göra det även för vår ras och allt liv på Jorden. Det är därför det är viktigt med hållbarhet. Men om Jorden blir obeboelig eller solen slocknar så kanske våra livskrafter söker sig någon annanstans om vi själva inte åkt i väg med rymdskepp innan dess. Så ha tröst, det finns alltid hopp. Men växter, djur och människor vill ju alla överleva. Vi är ju delvis beroende av varandra. Vi skulle inte ha det lätt med enbart vatten, jord, luft, sten och kol. Biologisk mångfald gynnar vår överlevnadsförmåga för allt liv. Att sedan varje art och ras oftast tänker på sin egen art i första hand är ju ett problem. Det är där som man kan tänka på teorin att den starkaste överlever. Men vi klarar det intet själva och inte varje djurart eller växtart heller. Det krävs någon form av samförstånd eller samarbete. Djur och växter har ju inte den förmågan i någon större utsträckning så det stora ansvaret är på oss. Vi måste se till att det fungerar. Det gör vi genom att vara hållbara. Miljömässig och ekologisk hållbarhet (rädda planeten, spara på resurser). Social hållbarhet (vi ska må bra men djur också). Ekonomisk hållbarhet (fler ska överleva och må bra för att trygga mänskligheten). Om alla inte är nöjda kan missnöje och krig uppstå som hotar vårt liv och kanske vår planet (kärnvapenkrig och miljöförstöring bland annat).

Så vi är här. Hur behöver inte betyda allt. Vi har som mål att överleva. Med hållbarhet kan vi lyckas. Meningen med livet är en annan sak. Detta kan du fundera på precis som religioner och filosofer gör (även jag) men även om vi inte hittar svaret så kvarstår vårt mål att överleva. Någon gång kanske man får uppleva eller veta vad livets mening är men för att komma dit måste vi fortsätta överleva. Vi kanske har ett uppdrag här på Jorden så vi måste fortsätta värna om livet.

Blev det mycket att tänka på nu? Grubbla inte för mycket. Ett enkelt sätt att hantera grubblerier är att leva på. Arbeta för att överleva. Om du lever för bra så kan det få motsatt verkan. Då kanske man ska tänka mer på sin omgivning och andra genom att ägna sig mer åt hållbarhet och välgörenhet kanske så man håller sitt medvetande upptaget med livets mål (medvetandet inte hjärnan som fysikerna säger). Vi är människor, medvetanden i en kropp med målet att överleva och kanske en mening med livet som de flesta inte är säkra på vad det är men det kan finnas där. Svaret kan dröja, under tiden: Hållbarhet så vi får chansen om tillfället dyker upp.

Släpp in ljus och värme, må bra och mer hållbart

Idag var jag ute i trädgården och slängde lite växter från förra året som vi sparat i garaget och altanen. Jag lämnade det i skogen en bit bort, tillbaka till naturen så att säga. Det var dock ganska kallt. Vårvärmen kom av sig och istället har det snöat och blåst i södra Sverige. Men solen värmer skönt i den kalla luften.

Så att må bra och vara mer hållbar. Vara ute i friska luften är ju nyttigt. Kyla kan vara uppfriskande och sätter fart på kroppens funktioner. Har man hjärtproblem är dock inte kyla det bästa. Sedan värmer ju solen skönt i ansiktet. Dubbla stimulanser gör dig nog piggare och gladare. Ljuset i sig är ju också något som sätter fart på vakenheten. En del kan ändå drabbas av vårtrötthet eftersom det blir för mycket för vissa sinnen och eller kroppar att hantera men för de flesta är det nog ändå vårkänslor som gäller.

Hållbarheten då? inomhus kan du dra upp persienner och draperier när solen skiner. Beroende på ditt värmesystem så sänks effekten automatiskt eller om du har central givare eller utomhusgivare som läser av temperaturen får du kanske sänka manuellt. Det blir bättre hållbarhet. I riktigt kalla tider slipper ju dessutom t.ex. Sverige starta upp kol och oljekraftverk eller importera el producerad av fossila bränslen. Att det blir ljusare gör dig också gott. Automatisk mindfullnes.

På sommaren kanske man får stänga igen istället om man har air condition på för att spara på el.

Efter lunch skulle jag sätta in tallriken i diskmaskinen. Vi hade kört den tidigt på morgonen under helgen. Då har vi lägra taxa och sparar pengar och tiden i sig jämnar ut produktionen av el så den har förutsättningar att vara mer miljövänlig. Diskmaskinen är försedd med zeolitfunktion. En box med metaller som håller värme och förbättrar torkningen. Sparar också el jämfört med vanliga torkprogram. Här var det fortfarande värme kvar efter flera timmar sedan diskmaskinen stannade. När du öppnar luckan släpper du ut värmen i ditt hem som blir lite lite varmare teoretiskt sätt. Det är alltså också en typ av hållbarhet.

Vår, ljus och värme. Må bättre och bidra till hållbarhet på samma gång.

Bli mindre blyg, minska din sociala ångest. Vara i nuet.

Att vara blyg är att vara lite rädd för sin omgivning. Man kanske inte vågar säga eller göra vissa saker. En del har ju med mod att göra men kan också vara att du inte vågar vara med din omgivning eller visa dig själv.

Vad kan man då göra? Man måste ju klara av sin omgivning utan att få obehagliga reaktioner från sig själv eller helt enkelt våga göra saker utan att vara rädd för konsekvenserna.

Man kan träna på eller försiktigt försöka anpassa sig till sin omgivning i vissa situationer.

Ett sätt är att vara mer i sin omgivning och våga prata eller göra saker eller visa upp sig själv som man egentligen är. Man ska inte ta i för mycket för det kan bli en för stor chock så man istället blir sämre och sedan vågar ännu mindre. Så öka lite i taget. Gå ut en stund. Säg några meningar på ett möte. Ring folk. Gör inlägg på sociala medier (bra och respektfull förstås). Gå på en fest eller gå med i en förening där du träffar lite mer folk än du annars brukar göra. Nya människor är en större utmaning än de man redan har och känner i skolan eller arbetet.

Man kan också göra mentala övningar. Hitta någon att göra det med. Det ska vara IRL in real life för att det ska ge bra effekt. Bakom skärmar och mobiler är det lättare att gömma sig eller verka oberörd. Det man kan ha problem med är att man är rädd eller blir störd av omgivningen.

En övning är att blunda och försöka vara i nuet. Lite som mindfullnes eller meditation. Men det är inte meditation, absolut inte. Man ska inte vara i sina egna tankar och inte tänka på något. Du ska vara i nuet i din omgivning och ta emot intryck från omgivningen (ljud t.ex) och inte reagera över det varken positivt eller negativ. Bara lägga märke till det och inte vidta någon fysisk eller psykisk åtgärd. Träna på det när du åker buss eller tåg kanske. Blunda och försök hålla dig lugn. Man kan också göra det tillsammans med någon som sitter bredvid eller mittemot.

Nästa steg blir ju med öppna ögon. Sitt still och var i nuet. Bli inte rädd, orolig, blyg, nervös eller gör några fysiska rörelser. Du kommer nog misslyckas en hel del i början men övning ger färdighet. När du klarar det har du tagit ett stort steg framåt. Du kan vara i din omgivning utan att reagera för mycket eller försöka tränga undan obehaget. Då är du mindre blyg. Om man sedan ska våga göra saker får man ta tag i det också.

Ytterligare övningar är att man ska kunna vara helt i nuet och utsättas för medvetna störningar eller provokationer av någon. Detta blir mycket svårare. Du ska inte reagera över fysisk rörelser som någon gör eller att man säger något som kan påverka dina känslor. Humor eller obehagliga saker. Du har säkert saker du skäms över eller skrattar lätt till eller är rädd för. Om den du tränar på känner till eller att du berättat om dem och använder det under din träning så kommer du ju utsättas för värre saker än vad som annars är normalt. Detta kommer göra dig mentalt starkare och lugnare. Det är inte meningen att man ska härda sig eller stå ut. Det går inte ut på det. Man kan till synes verka klara en övning om man gör det men då har du egentligen bara förträngt din blygsel eller feghet och du kommer inte bli starkare. Du kommer förr eller senare råka ut för obehagliga känslor igen. Förstå vad det går ut på och träna på det så kan det bli bra till slut eller åtminstone mycket bättre. Vissa saker sitter ju ganska djupt i vårt sinne och kan kräva mer professionell hjälp eller fler timmar med övningar och träning i att klara av sin omgivning.

Målet är att du ska kunna vara på de flesta ställen utan att känna dig nervös för att du är där eller blir påverkad av vad som händer. Men man ska ju inte bli känslokall. Livets mål är fortfarande det samma. Om någon behöver hjälp så kan du hjälpa till. Du kan fortfarande vara ledsen om något tråkigt händer och du kan skratta åt roliga händelser. Man bör ju leva ett bra och roligt liv också. Det gör ju att man mår bättre.

Så blunda och ta emot intrycken från omgivningen. Tänk inte på någon melodislinga, tänk inte på vad du ska göra eller gjort. Var bara där. Gå till någon plats med öppna ögon och öppet sinne och våga vara där eller delta i någon aktivitet.

Om någon vill ha mer specifika tips eller hjälp så mejlar du så kan du om möjlighet finns få mer praktisk handledning eller förklaring på vad man kan göra och andra faktorer som kanske påverkar.

Vara i nuet och mindfulness

Mindfulness är inte min huvudmetod när det gäller psykologi men där finns många metoder som kan användas även om en del är i lite förenklad version. Så här kommer lite om att vara i nuet.

Vara i nuet? vad är det? Andra uttryck kan vara att man ska vara närvarande (i tid), vara fullt medveten, hög medvetandegrad med mera. Vårt mål är ju att överleva och leva bra. Omgivningen har både faror och resurser som påverkar hur det går för oss. Därför är det bra att vara alert så man inte blir överraskad av något som kan drabba oss negativt eller för att kunna ta tillvara på vad som bjuds. Mat, dryck, nöjen, hjälp och annan som kan vara bra för våra liv.

Så då är det bara att vara i nuet då? Nja, så enkelt är det inte. Dina tankar och tidigare upplevelser påverkar dina möjligheter att vara i nuet. Om du är en dagdrömmare och tycker om att fundera på saker och händelser då är ju ditt sinne lite upptaget med detta. Du är inte helt närvarande med din omgivning. Du kan råka ut för obehagliga överraskningar och missa möjligheter.

Om du har råkat ut för övergrepp, olyckor och andra händelser där dina känslor påverkades stort kan du ha olika besvär av detta. Trauman, oro, rädslor, nervositet med mera. En del är nästan permanent fast i dessa tillstånd, det kan vara mer eller mindre. Då är det frågan om psykiska besvär. Man borde försöka få hjälp med detta.

För andra, de flest faktiskt, kan det istället vara så att dessa minnen dyker upp när man restimuleras för det. Du hamnar i en situation där något påminner om den ursprungliga händelsen. Då tappar du i medvetandegrad och är inte helt och hållet i närvarande tid. Du kan känna rädsla, oro med mera eller hamna i något oönskat psykiskt tillstånd. I värsta fall är det ju det domstolar skulle kalla tillfällig sinnesförvirring som vissa får när de begår något olämpligt som man inte kunde tro innan. För att bli av med dessa bekymmer kan man behöva terapi. Men varken psykologer eller man själv vet ofta inte riktigt vad man ska leta efter. Men om du känner till situationer där du brukar få problem med tankarna kan man försöka jobba bort dem genom att restimulera lite grann gradvis mer och mer tills man klarar av det utan att påverkas. Ett annan sätt är att undvika situationer där man brukar hamna i bekymmer. Är du rädd för hundar, undvik hundar. Låser sig kroppsdelar när du hamnar i kyla (beroende på gamman köldskada) , undvik kall väderlek. Blir du jobbig när du druckit alkohol, undvik alkohol.

Så 100 % närvaro, vara i nuet, medvetenhet, ta dagen som den kommer och andra benämningar är alltså bra saker som du har nytta av i livet. Men man har ju också erfarenhet och minnen av händelser som man kan behöva blicka tillbaka på för att få stöd för de handlingar du gör i nuet. De jobbiga sakerna med tankarna, chock, rädsla, oro med mera fungerar dock delvis som varningssignaler också. Men när du befinner dig i den så är dina handlingsmöjligheter en aning eller mycket dämpade. I värsta fall får dina överlevnadsinstinkter ta över för att rädda dig. Vårt yttersta mål är ju att överleva men det är bara i yttersta nödfall de flesta lyckas plocka fram den kraften.

Sen har vi det här med fysik och hälsa. Kroppsliga problem stjäl uppmärksamhet från din förmåga att vara i nuet. Likadant är det med egna tankar o utseende och annan socialt betingat. Trötthet är ju inte heller bra. När du är trött känner du ju det direkt men man kan faktiskt jämför med annat också. När din närvaro i nuet är t.ex. 90 % så är det som att du 10 % trött kanske men du märker nog inte av det på samma sätt. Man tror ju för det mesta bra om sig själv. Där är en stor del av problemet. Utomstående kan märka när något inte är perfekt men själv har man svårt att inse eller erkänna det.

Men börja med lite förändringar, träna på att vara mer och mer i nuet. Du kommer få ett bättre liv på många sätt.

Salami eller biff vilken väljer du bort?

Idag har jag gjort mig några smörgåsar med salami och ost. Jag tycker verkligen om salami, särskilt om de smakar ganska starkt och kryddigt. De lufttorkade tycker jag inte är lika goda och inte heller den danska salamin med sin överdrivet stora halt av fläsk och salt.

Men vad har det med denna blogg om hållbarhet att göra? Vi ska ju minska på köttkonsumtionen tycker en del för att inte påverka klimatet för mycket och även av hälsoskäl. Förutom då den etiska och moraliska biten. Den som äter så kallat rött kött drabbas ju statistiskt sett oftare av cancer. Det behöver ju i och för sig inte betyda att det är just köttet i sig som är farligt. Det skulle ju kunna vara vad vi inte äter istället eller vad vi äter till korven, köttet eller salamin. Kött orsakar fler fall men flest fall orsakas av charkuterier. Korv och liknande alltså. Här har du då ett dilemma. Korv innehåller ju mindre kött än rent kött. Då borde det väl vara mindre farligt? Men inte enligt statistiken. Det kanske är nitriten (det som ger den röda färgen med saltig smak). Svårt att veta. Forskarna har inget entydigt svar.

Men nu. Om vi ska minska köttkonsumtionen. Vad väljer du bort? Allt kött, bara korv och skinka? Kötträtter? Pålägg, salami med mera till dina sandwich?

Många vill ju äta gott och bli mätta. Kött kanske hör till din vardagsmat. Fläskkött är ju billigt. Man kanske inte vill välja bort det. Det kan ju vara huvudsaklig föda. Då kan man tänka sig att välja bort påläggskorv som salami och annat. Det utgör ju en liten del av det kött som du kanske konsumerar. Salami kan ju då anses relativt onödigt. Men väljer alla bort det då blir det ju en hel mindre kött som måste födas upp och slaktas. Det kan ha en viss betydelse för klimatet och för din hälsa.

Min andra tanke är att man väljer bort hamburgare, biff och kötträtter istället. Om inte helt så lite grann i alla fall. Det skulle ju räknat på köttmängd göra en mycket större skillnad. Klimatet skulle kanske drabbas mindre. Hälsan kanske inte nödvändigtvis bli bättre eftersom korv och sånt anses vara värre fast mängden måste ju också påverka så det är inte lätt att veta.

Väljer du att minska på köttet kan du då kanske fortfarande njuta av en baguette eller annat bröd med salami eller annan god korv. Du kan äta gott och mängden kött som används är liten. Köttkonsumtionen skulle ändå minska rejält och klimatförändringarna kanske skulle motverkas.

Då får du ersätta flera av dina maträtter och måltider med kött med något annat. Lite vegetariskt eller veganskt. Kanske fisk och kyckling istället. Det sägs ju vara bättre för både hälsan och klimatet jämfört med fläskkött och nötkött.

Så vad kan du tänka dig att minska på? För min del så kanske jag minskar på fläskkött. Nötkött äter jag sällan förutom då hamburgare. Jag tycker fläskkött smakar bättre och det kostar ju mindre än hälften också. Fisk och kyckling vill jag fortsätta med tills vidare. Det är gott tycker jag. Asiatiska kycklingrätter och stek fisk. Mums.

Så alla måste inte gå all in på att avsluta med kött. Det kommer vi inte lyckas med på länge. Men minskar du lite eller byter ut en del av köttet till andra alternativ eller mer ekologiskt kött så kommer du ändå göra en stor insats för en mer hållbar värld med förhoppningsvis lite minskande klimatförändringar. Men köttet är ju inte allt. Vi måste minska på utsläpp och resursanvändning också.

Ägg för att gå ner i vikt

Går man ner i vikt med ägg? Så säger en del forskarrapporter. Men detta är ett tecken på att man ska förstå något för att veta. Vad har forskarna gjort? De har till exempel delat in folk i 2 grupper och sedan jämfört. De som åt ägg gick ner mer i vikt. Alltså är ägg nyttigt. Första frågan du ska ställa dig är om du vill gå ner i vikt. Är svaret ja så får du väl jobba på det. Är svaret nej får du istället kolla på om du vill äta nyttigt eller inte. Ägg är nyttigt enligt många och i en del fall sägs det inte vara så nyttigt. De flesta rapporter talar nuförtiden om att det är nyttigt åtminstone om man inte äter för mycket.

Men gå ner i vikt då? Många proteinrika livsmedel får oss att känna oss mätta. Om vi är mätta under en längre tid så äter vi förhoppningsvis mindre. Det är nog den största orsaken till om man går ner i vikt. Man känner sig mätt längre och därför äter man mindre onödigt emellan måltiderna kanske vilket leder till en viss viktminskning. Ägget i sig har nog inga viktnedsättande egenskaper. Det är din psykiska inställning till det hela som avgör. Äta eller inte. Hungerkänslor och annat påverkar dig. Kan du stå emot det så kan du garanterat gå ner i vikt vad du än äter. Vad säger då forskarrapporterna? Det är bara statistik enligt min mening. Det stämmer då för de flesta men inte för alla. Du kan alltså gå ner i vikt vare sig du äter ägg eller inte. Men äggen kan påverka dina hunger och mättnadskänslor. Men det är enbart du som avgör hur och vad du äter och hur mycket. Kan du inte stå emot dina tankar eller känslor så blir det svårt.

Forskarna är alltså enligt min mening sällan forskare som jag ser det utan snarare statistiker. Vem som helst kan försöka sammanställa statistik och presentera det. De flesta rapporter har något syfte. Det är det första du ska ta ställning till. Vem ligger bakom studien? Vem betalade? Äggproducenter? Om en studie inte ger det resultat som man önskat så kommer den sällan att presenteras om den som finansierade studien inte håller med. Sedan kommer forskarnas personliga värderingar att spela roll. Se bara på den politiska situationen i USA efter presidentvalet. Där kan du tala om starka värderingar som är svåra att bryta. Forskare har också sina värderingar när det gäller mat och vikt till exempel och det kan påverka resultat av studier och mer säkert presentationen av det hela. Du måste alltså själv helst gå igenom en rapport eller studie eller en vanlig nyhet för att se vad du finner. Den som presenterar vill ju helst lägga fram sina synpunkter eller uppfattningar (kanske betalda) och en del tänker bara på nyhetsvärdet.

Så om du inte äter ägg kan du gå ner i vikt i alla fall. Ät något annat som dämpar hungerkänslorna, ät mindre mat eller energisnål mat eller kanske mat som bränner kalorier, fast ingen bränner stora mängder. Grönt te och chili är exempel på sådant som bränner fett och kalorier kanske. Men om du äter chips och dricker sötad läsk i större mänger så har det ju ingen som helst inverkan på din vikt i alla fall.

Ditt psyke avgör allt. Tänk på livets mål och mening. Du vill överleva och leva bra men lever du för bra och äter och dricker för mycket så kan det påverka din överlevnadsförmåga och förmåga att leva bra på ett negativt sätt. Kroppen då? Visst finns det sjukdomar och annat som kan få dig att gå upp i vikt. Men om man inte intar mer kalorier än man förbrukar så måste det väl vara teoretiskt svårt. Tankar, värderingar och känslor kan ju påverka och vissa kan inte hålla emot och vet kanske inte ens om att man blir påverkad. Då blir det svårt. Blir det för svårt kan man kanske gå till en psykolog som förstår problemet men de är inte så lätta att hitta jämt. Deras främsta mål är väl ändå att ha ett jobb som de tjänar pengar på. Till sist är det bara du som avgör hur det går för dig även om påverkan från ditt inre och yttre omständigheter kan bli för svåra att hålla emot. Så tänk efter vill du gå ner i vikt 2021? Gör små förändringar som leder dig i rätt riktning. Stora hopp gör man oftast bara om det gäller livet (överlevnadsinstinkter). Vill du äta nyttigt? Kolla upp vas som kan vara bra i ditt fall. Hur du lever och arbetar påverkar vad du behöver. Om du inte orkara lägga ner tankar, tid och energi på att hitta vad som passar så kan man alltid ta den gyllene medelvägen. Ät varierad kost i lagom mängd. Då spelar nog det ingen större roll om det helt plötsligt avslöjas av en forskare eller nyhetsmedia att något är onyttigt. Äter du varierat så får du nog inte i dig för mycket av något. Så några ägg i veckan kan möjligen fungera för de flesta. Men om du har antydan till vissa hälsoproblem bör du nog konsultera en läkare. Men inga ägg alls? Du överlever säkert. 5 ägg om dagen? Det kan ju vara en risk. Vet du att “forskarna” har rätt?

2021 kämpa på!

Ok att stjäla om du är gatubarn?

I en del länder finns det så kallade gatubarn som bor och lever på gatan. De har kanske ingen förälder som kan ta hand om dem. De hart inget jobb. De går nog inte heller i skolan. Staden eller landet kanske inte har resurser eller vill ha resurser till att satsa på dessa barn. Det finns så klart människor som inte vill eller kan delta i den sociala omsorg som erbjuds.

Vad gör då dessa barn. Livets mål att överleva, som du kan läsa om i andra inlägg, gäller ju även dessa barn som alla andra människor. De behöver någonstans att bo. I varmare länder är detta lättare att lösa, man kan sova i stort sett var som helst utan att frysa ihjäl i alla fall. Sedan ska man ju ha mat för dagen. Lite välgörenhet finns kanske tillgängligt. Myndigheterna kanske bidrar på något sätt. De skaffar sig lite småjobb, inte alltid helt lagliga förmodligen. En del kanske tvingas till prostitution. Det enda dem vill är att överleva och leva lite bättre än vad de gör. Så det kan inte vara helt fel. Det stämmer överens med livets mål.

Ändå gillar nog de flesta inte vad de gör. De kanske stjäl något om de får möjlighet eller lurar andra människor på något. Om ingen hjälper dem så kanske det är sista möjligheten för att kunna få mat för dagen. Så just det brottet borde inte betraktas som helt allvarligt. Nöden har ingen lag som det heter. I en del länder har jag läst att det skickas ut upprensningspatruller som ska rensa staden på dessa oönskade element. I livet mål ska man ju inte bara leva själv utan helst hela mänskligheten. Har du fler på din lista så är det bra men alla har inte samma möjlighet och det behöver då inte vara fel. Ekonomi, tid, utbildning, sinnestillstånd, ansvarstagande mm. påverkar ju hur mycket ansvar du tar för världen.

De som vill rensa upp är ofta rikare människor som lever gott. De vill inte bli störda eller ha en massa brottslighet i närheten. Men vad gör de själva? De vill inte hjälpa en som är hungrig trots att man kanske har miljoninkomster. Många rika vill ha lägre skatter och då tycker de att det är ok om staten drar ner på välfärd och social omsorg. Resultatet borde inte vara förvånande. Gatubarn, brottslighet, sanitära olägenheter och annat dyker snart upp. En del rika kanske ger pengar till välgörenhet eller stöder polis och andra för att rensa upp. Hur vore det om staden eller statenskulle bry sig om de som har de sämst ställt. Betala lite mer skatt kanske. Mindre korruption. Bra politiska ledare.

Ekonomisk hållbarhet blir svårt att uppnå om inte de som har det bättre ekonomiskt vill bidra till att jämna ut skillnaderna lite.

Nästa gång du blir upprörd över när någon stjäl en frukt. Fundera lite hur tjuven tänker och hur du tänker. Resultatet kan kanske överraska dig. Men man kan alltid utvecklas.

Vem ska få Covid-19 vaccin först?

Du har ju i andra inlägg fått läsa om livets mål. Att överleva. Man överlever dessutom bättre om man lever bra. Det är inte heller bara vårt eget liv man behöver tänka på utan även andras. Det hjälper ofta även oss själva.

Vem ska då få vaccin först? Om målet är att överleva så borde det vara de som har störst risk att dö om man blir smittad av Corona.

Äldre människor och de i riskgrupper som vissa sjukdomar och sjukvårdspersonal som kan utsättas för mer smitta.

Mycket smittspridning orsakas av så kallade superspridare. Även om de själva klarar sig så kan den stora smittspridning de orsakar leda till många svårt sjuka och fler dödsfall. Alltså borde kanske superspridare få förtur på vaccin. Vilka är då superspridare? Kanske folk som möter många människor i sitt yrke, reser mycket eller är väldigt sociala. Hur man ska välja ut dessa kan bli svårt.

Om man bara skulle gå efter de som kan antas leva ett bra liv så skulle kanske inte de äldre skulle prioriteras. Många yngre aktiva människor kanske tycker de skulle ha större nytta av att vaccineras. Detta val kan lätt betraktas som orättvist eller omoraliskt och oetiskt.

Vill du kunna resa till ett annat land på semester till sommaren? Länder bör kanske bara släppa in resenärer som har vaccinerat sig. Det skulle vara bra för ett lands mål att överleva som grupp och spara in kostnader för landet. Ett klart bättre alternativ än karantän för inkommande flygresenärer.

Kostnader? Många länder har ju sjukvårdsystem som inte är direkt gratis och där man kanske ska ha sjukvårdsförsäkring för att få bra vård. USA är ett bra exempel på detta. Där har man dock lovat att alla ska få vaccin gratis? Ett politiskt beslut som inte helt är i linje med hur de brukar tänka i dessa frågor. Motståndet mot billig allmän sjukvård för alla är ju stort. Men även om man inte skulle gilla iden om bra sjukvård för alla (Republikaner och Trumpanhängare?) så är det ändå smart att vaccinera gratis. Antalet människor som då verkligen vaccinerar sig blir ju större. Alla människor, rika som fattiga, anställda som arbetslösa, demokrater eller republikaner har nytta av en vaccinerad befolkning. Du kan aldrig vara säker på vem som blir drabbad även om följderna ofta blir svårare för de svaga i samhället. Sjuka, arbetslösa, bostadslösa, äldre mm. Men här är det nästan frågan om mänsklighetens överlevnad. Neka någon vaccin? Nej, det ska inte behöva hända.

Sedan har vi de som inte vill vaccinera sig. De tänker också på livets mål att överleva. De är kanske rädda för att dö eller få allvarliga biverkningar av vaccinet. Så det är egentligen inget fel i deras sätt att tänka. Det är bara det att fakta visar att risken är liten. Men tyvärr är det ju alltid några som kan drabbas. Det har hänt förr. Men nyttan här borde nog överväga risken med tanke på att hundratusentals redan dött.

Nu gäller de att de olika länderna har bra logistik och kan transportera vaccinet snabbt och säkert och att de har en bra urvalsmetod för vem som ska få vaccinet först. Misstag leder ju till fler sjuka och döda liksom en fördröjning i den ekonomiska återhämtningen.

Vem fokuserar du liv på?

I ett tidigare inlägg kunde du läsa om vad jag tänker om livets mål. Överleva det är det som livet vill. Vi har olika sätt att göra det på. Främst är det ju det egna livet som man måste fokusera på. Om vi inte gjorde det skulle något annat inte spela någon roll. Man måste leva för att kunna uträtta någon (åtminstone som människa på denna planet!).

Men nu går vi då in på det här med livsfokus. Förutom dig själv, vem skulle du fokusera liv på? Din familj? Din förening? Ditt jobb? Ditt land? Din Gud? Du har många att välja på och man kan ha flera som man “kämpar” för. Men mycket beror på i vilken situation du befinner dig i. Hur har du det ställt ekonomiskt? Vilken utbildning har du? Vilken ansvarskänsla har du? Hur går dina tankar? vi har alla våra värderingar, principer och uppfattningar om vad vi tycker. Många av dessa har vi svårt att påverka då de har “satt” sig i våra tankar (värderingar, trauma, rädslor, oro mm.

En ledande person inom forskningen på sinnet påstod att sexualdriften går före alla andra tankar. Jag håller inte riktig med om det men det finns en del av sanning i det. Det finns något som avgör att vi befinner oss där vi gör idag. Det är fortplantning och förökning av arter. Växter släpper ifrån sig fön, kärnor och pollen för att föröka sin egen art. Om det inte gjort det skulle vi inte haft någon växtlighet idag alls. Djuren har sina parningsperioder som gör att de får avkommor. Vi människor verkar inte ha någon sådan automatik men vi har sexualdriften (inte alla kanske men den kan ha blivit “blockerad” av olika anledningar). Människor som är tillsammans i ett förhållande vill för det mesta någon gång få barn. Det finns inget behov av sexualdriftför det. Men om ingen ville ha barn så skulle sexualdriften fixa några i alla fall även om det inte alltid skulle vara önskvärt (våldtäkter t.ex).

Barn, barn där har du det kanske bästa exemplet på livsfokus. Vi vill ha barn och när vi fått det gör vi ofta allt för att skydda det. Tur är väl det, tack vare det fortsätter mänskligheten att leva. Nu börjar vi dock närma oss 10 miljarder människor kanske, då är det här med att barn måste födas inte akut för mänsklighetens överlevande.

En del länder vill begränsa befolkningsökningen. Kina hade sitt ettbarnspolitik innan. En del länder med en allt mer åldrande befolkning vill ha fler yngre som arbetar och kan ta hand om den allt äldre befolkningen. De ger bidrag för att man ska skaffa barn eller fler barn. En del länder har kanske båda dessa problem samtidigt. Det gör det hela besvärligare. Hur ska man göra?

Det är ju inte bara mänskligheten som står på spel utan även landet, familjen och det egna livet. Vårt första livsfokus är ju det egna livet. En del av detta är att må bra. Mår man bra lever man bättre och det är bra för överlevandet. Ömhet vill många ha. Det leder ofta till önskan om sex. En del har mer sexualdrift som tankar som ligger före de andra tankarna. Detta kan leda till fler barn även om man kanske inte ville det egentligen. Någon kom på preventivmedel. Detta gör det möjligt till samvaro utan att få barn. Då uppstod nästa problem. Vi vill ju överleva. Ett ofött barn antingen med anledning av preventivmedel eller abort blir ett stort bekymmer för många. De sätter livsfokus på detta. Den som vill undvika barn kanske sätter livsfokus på sig själva mer. Inget av detta behöver vara fel. Vi har alla vår egen inställnings som livet har format oss efter. Detta måsta man verkligen tänka på innan man dömer någon annan. Vi har livsfokus på oss själva, familjen (barn, fortplantning), landet, mänskligheten. dsjur och natur och en del annat.

Till detta ska man då lägga till om en nation önskar lägre befolkningsmängd och vidtar åtgärder för att påverka detta. Då är det 3 livsfokus som krockar och resultatet blir svårtytt. Många kommer vara missnöjda utifrån sin inställning. I fattigare länder utan pensionssystem eller utvecklad välfärd, äldrevård vill man ofta h barn och gärna några fler som en gardering., garanti för sin egen ålderdom. Barnen kommer ta hand om dig när du blir gammal. En svår fråga för en regering att lösa. Problemet med en allt äldre befolkning tillkommer. Här kanske regeringen uppmuntrar till att man ska få barn. Samtidigt finns det 100 tals miljoner människor som inte är nöjda med sitt liv. Ekonomiska bekymmer, man känner sig förföljd eller landet befinner sig i krig eller andra anledningar.

Det kanske är för mycket människor i vissa länder och för lite i en del andra. Lösningen verkar enkel matematiskt sätt. Men verkligheten visar ju på annat. Många av länderna som vill ha större yngre befolkning vill absolut inte ha invandring. De ser detta som ett stort hot. Det skulle väl lösa problemet med för liten befolkning om man lyckas integrera dessa i samhället. Men när man väl har invandrare i ett land så motarbetas det ofta på olika sätt. Vad beror då detta på? Jo, vi har livsfokus på en grupp. Dina egna landsmän, svarta eller vita, bruna eller röda. Kristna eller muslimer. Ditt företag, fotbollsklubben, ditt politiska parti. Vi har massor med grupper som vi kan sätta lite mer fokus på. Detta leder ofta till andra problem och det syns ju över hela världen.

Till sist kommer vi då in på hållbarhet. Vi behöver ju en planet vi kan leva på. Som vi lever nu så förbrukar vi ju för mycket resurser och mycket leder till klimatförändringar som kan vara negativa. Förhållandena på planeten har ju förändrats i miljontals år. Kontinenter har delat sig. Befolkning har hamnat i olika världsdelar. Vi har haft torka, istider, öknar har bildats, städer har försvunnit i djungel eller drabbats av jordbävningar. Mycket kan hända mn människan har anpassat sig. Det kommer vi lyckas med ett bra tag framåt också men det kommer ju få konsekvenser. Om landområden blir översvämmade, vem ska ta emot folket därifrån? Många vill ju inte ha fler människor på sitt område men samtidigt vill man inte göra särskilt mycket för att förhindra det som leder till detta. Det är ett stort dilemma. Vi måste kunna se på helheten och se på vad som kan hända om vi gör på ena eller andra sättet. Stora folkvandringar har ju skett genom århundrande och länder har bytt befolkning helt och hållet. Även om man försöker stå emot så vinner alltid den starkaste. Vi har ju som mål att överleva själva och som grupp samtidigt som vi skyddar våra familjer. Det har ju varit relativt lugnt det senaste hundra åren kanske men problemen kan nog öka i framtiden.

Som du ser så blir det här med livsfokus svårt att förstå eller göra något åt om tänker på det i ett mer globalt perspektiv.

I den grundläggande psykologin/filosofin blir det lite lättare.

Först tänker du på dig själv. Överlev, lev bra, må bra. Lyckas du med detta kanske du vill bilda familj. Då vill du att familjen ska må bra. För att försörja dig själv och din familj behöver du säkert ett jobb. Jobbet blir något att att fokusera på. Om företaget där du jobbar går bra så är det ju bra för din familj också för det mesta. Sedan kommer då de svårare frågorna om att hjälpa sitt land och annat. Om du hoppar över detta och tänker lite större så kanske du kan tänka på djur och natur och hela planeten. Om vi lever miljövänligt, sparar på resurser, inte orsakar utsläpp och annat så är det väl bra för hela världen? Några oljemiljardärer kanske har en annan syn på det hela (men DE klarar väl sig?).

Så tänk över det här med vem och eller vad du fokuserar överlevande på. Efter hand som man utvecklas och om man får större möjligheter till det kan man utöka sitt intresseområde. Har man större möjligheter så ökar ansvaret. Har du möjlighet så ta den gärna. Miljoner människor har inte så stora möjligheter. Då kan man inte kräva att de ska ta större ansvar. De måste i första hand fokusera på sig själva och sin familj. Men du som läser detta har säkert lite fler valmöjligheter. Lite mer fokus på att leva hållbart och kanske hjälpa andra som inte har samma möjligheter är kanske inte för mycket begärt. Många små åtgärder leder till mycket när många gör det tillsammans.

Livets mening eller mål

Livets mening? Låt oss hoppa över den frågan tills vidare. Om du ställer en växt på din fönsterbräda vid fönstret så söker sig växten mot ljuset. Om du vänder på den så den pekar in mot rummet istället. Då kommer det ta några dagar men sedan pekar den återigen ut mot ljuset. Varför? Jo, den har som mål att överleva och ljus är en viktig faktor för det. Växten har väl vad vi vet ingen hjärna men ändå finns det någon drivkraft i den som får den att anpassa sig efter sin omgivning för att överleva. Detta måste väl vara ett bra bevis för att liv har som mål eller drivkraft att överleva. Om det sedan finns någon mening med det hela kan vi ju spekulera i.

Om allt liv har som mål att överleva så borde det väl märkas? Det gör det om du studerar det noga. Många djur har ju en hjärna som ger dem lite mer kapacitet än en växt och vi människor har ju en ganska väl fungerande hjärna och kanske också någon form av medvetande eller själ som många tror. Det gör att det kan bli lite fler variationer på målet att överleva. Men den grundläggande drivkraften verkar vara gemensam. Omständigheter, tankar och omgivning styr sedan mer i detalj hur just du gör för att överleva. Men överleva vill du väl?

När vi föds så andas vi automatiskt, hjärtat slår och organen i kroppen fungerar för det mesta. Just detta behöver vi inte tänka så mycket på. Denna funktion verkar vara nedärvd eller sitta automatiskt i vårt tänkande och styrande över vår kropp. Men vi behöver energi, vatten och föda. Det måste vi få tag på i vår omgivning. Där finns även faror som kan ställa till det för oss. Vad gör vi åt det? Vi har våra sinnen som syn, hörsel, känsel och smak som hjälper oss att avgöra om något är bra för vårt överlevande eller inte. Utan dessa skulle vi inte klara oss så länge, åtminstone inte om vi är ensamma.

Redan från födseln ställs vi hela tiden inför valmöjligheter i livet. Vi måste bestämma vad vi gör och tycker i de flesta situationer. Erfarenhet och utbildning från föräldrar med flera hjälper oss med vad vi ska välja. Ibland uppstår avgörande situationer där våra känslor påverkas mer. Det val vi då gör får en större betydelse än de andra valen. De kallas värderingar i psykologin. Principer är ungefär samma sak. Jag skulle hellre kalla dem nästan fasta ställningstaganden. De är väldigt svåra att ändra på. Det är därför många av oss gör samma saker om och om igen även om omgivningen tycker att det inte alltid är helt rätt. Du tycker det för du bestämde dig i ett avgörande ögonblick att det var bra för ditt överlevande och därför håller du fast vid det. Men omgivning och omständigheter förändras ju med tiden så de värderingar du har kanske inte alltid gynnar dig. Det kan till och med innebära en fara för ditt liv.

Låt oss se på något förenklat exempel. Du går genom en öken och har inte fått dricka något på länge och är på gränsen till uttorkning. Du kommer fram till ett tält som bebos av beduiner. De har kall dryck. Pepsi Cola och Fanta. Du väljer en av dryckerna. Eftersom du var i dåligt skick blir valet du här gör ganska avgörande. Den dryck du väljer kan bli en värdering. I framtiden när du är törstig så föredrar du samma dryck. Du har fått en värdering. Tänk dig då att du är extremt törstig och det bara finns det andra märket att tillgå. Det skapar lite kaos och blir lite förbryllande för dina tankar. Om du inte skulle ta drycken alls skulle det inte vara bra för ditt överlevande. Så om du riskerar att törsta ihjäl måste du kanske ta ett nytt avgörande beslut. Du väljer det andra märket. Du har lyckats byta din värdering vilket inte är alltför vanligt. Men det tyder på att livets mål är att överleva, vi gör allt vi kan för att lyckas med det när det verkligen behövs. Överlevnadsinstinkter kallar en del det för, andra kallar det flow ibland.

Men att bara överleva som en växt eller ett ogräs eller kanske som ett djur skulle de flesta av oss inte vara så nöjda med. Vi människor har en helt annan kapacitet i vårt tänkande. Vi vill bättre än så i de flesta fall . Det är bra för då skapar vi lite marginal till att bara överleva. Inte alltid vara hungrig, trött, fattig eller sjuk. Vi vill leva bra helt enkelt. Vad som är bra har vi som sagt olika uppfattningar om just för att vi kan ta egna beslut som baseras på omgivning och omständigheter. En del går över gränsen och lever för bra. Då kan det få motsatt effekt och påverka våra liv negativt. Jag kallar det att leva för bra. Det är även det som är den största orsaken till att vi inte lever i en så hållbar värld. Vi förbrukar kanske flera Jordar / planeter varje år. Sedan finns det även en faktor till. Nämligen vad eller vem vi fokuserar målet att överleva på. I de flesta fall är det ju naturligtvis dig själv men många av oss tänker även på andra eller annat. Detta får jag återkomma till i andra inlägg. Om man inte förstår sig på livets mål så är det inte helt enkelt att avgöra om någon gör rätt eller fel i fråga om hur man lever och vad man gör eller inte gör. Men vi har alla samma mål och hur vi gör det tänker vi på ur vår egen synvinkel, inte andras. Du tror eller vet att just du alltid har rätt. Vi andra gör det inte men vi vet ju inte heller hur just dina tankar uppstått. Vi lever alla våra egna liv och tur är väl det. Livet skulle annars bli lite enformigt och det skulle även kunna hota oss om vi alla alltid tänkte exakt likadant. Variation utvecklar oss och kan bli vår räddning.