Producera din egen el till dina onödiga apparater

Vi ska ju spara på el har man ju alltid sagt. För ett antal år sedan var det mest för att spara pengar verkar det som. Men så är väl knappast fallet idag. El är inte särskilt dyrt förutom nätavgifterna. Men har man eget hus som värms upp med direktel så är det ju dyrt även i ett land som Sverige. I varmare länder är det kanske kylning av ditt hem som kostar en hel del. Visst kostar el några hundra eller några tusen varje månad men en stor del av kostnaden kommer då oftast från värmeproduktion även om man har till exempel bergvärme. Själv har jag det och i genomsnitt har jag kanske 1500 kr i månaden i kostnad, kanske 2000 kr. Det betyder att allt det här som spartips brukar handla om, stäng av TV:n, ha inte laddare inkopplade, använd inte onödiga elprylar och annat faktiskt inte kostar några jättesummor. Varför ska vi då spara på el?

Idag måste det ju självklart vara klimatet och miljön som är det avgörande. I Sverige finns vattenkraft och kärnkraft som står för den mesta elproduktionen. Vindkraft finns och solpaneler fyller på. När det är kallt eller när några kärnkraftverk ligger nere för service kan vi däremot ibland få importera el och denna el kan då komma från kolkraftverk eller oljekraftverk. Det finns även sådana i Sverige som startas då och då. Dessa som körs på fossila bränslen orsakar ju utsläpp som sägs påverka klimatförändringarna negativt ur vår synvinkel (det blir varmare) vilket kan orsaka höjda havsvattennivåer och annat. Kärnkraft är ju ändå alltid en risk oavsett vad dess anhängare påstår.

Men hur är vi då själva? Vill du stänga av TV:n? Vill du dra ur mobilladdarsladden? Ja vi kanske vill men vi gör det inte och vi tänker inte på det heller kanske. Ibland har man ju råkat dra ur sladden och sedan tror man att man laddar och när man vaknar har man nästan panik. Så det kommer inte bli helt enkelt att få oss att sköta all denna besparing.

Det krävs andra metoder. Eluttag eller kopplingsdosor skulle ju kunna skötas med en timer eller via en app i mobilen som man även styr sina lampor med. Då skulle man till exempel bara låta mobilladdaren vara på sista 2 timmarna innan du vaknar istället för hela natten. Man kan även välja att starta vissa vitvaror som tvättmaskin och diskmaskin när priset eltaxan är lägre. Även om det är samma pris så är det ändå bättre att köra dem på natten när elförbrukningen är lägre i landet eller på helgerna. Många industrier är ju stilla på nätter och helger. Då fördelar man elanvändningen över dygnet. Det som inte är högsta prioritet kan man använda på tider där landets förbrukning är lägre. Då behöver man inte starta upp dessa kol och oljekraftverk kanske. Man kan undvika import. Vi skulle alla spara pengar. Livskvalitén skulle inte bli mycket sämre. Vi skulle bidra till bättre hållbarhet och bekämpa klimatförändringarna.

Om man ser på “Lean” som du kan läsa om i andra inlägg så är det ojämnheter man minskar på och därmed bidrar till mindre överbelastning som så starkt påverkar vårt mål att leva bra, inter bara vi utan även framtida generationer.

Men nu till det andra! Man har inte alltid lust att stänga av en massa apparater, man vill ha TV:n på. Man orkar inte programmera alla appar och timers. Fortsätt använda el men gör det så med egen klimatvänlig elproduktion. Solpaneler på taket, ett litet vindkraftverk som du delar med området. Stora batterier som ladda upp när det finns överskottsel. Använd då denna el till dina ur klimathänseende onödiga elanvändning. Fortsätt leva som idag. Men landet behöver inte få elbrist för sitt näringsliv och infrastruktur. Behöver inte importera el. Behöver inte start upp gamla anläggningar som vräker ur sig en massa onyttigheter som ger oss sämre hälsa och förändrat klimat.

Var din egen lyckas smed som ordspråket säger. Om du inte har möjlighet till det så är det dags att engagera sig lite. Ladda ner smart appar och köp smarta apparater eller uttag som kan fördela din elanvändning över dygnet och veckan eller kör den manuella metoden att dra ur eller stänga av för hand. Starta diskmaskinen på kvällen och tvättmaskinen på kvällen på helgen. Använd manuella redskap och verktyg så slipper du dessa högar med apparater som står still 99 % av tiden och annars bara tar en massa plats och de har säkert kostat dig 1000-tals kronor också. Spara dessa pengar istället till pensionssparande kanske. Hurdan elmätare du har spelar också roll här finns möjligheter. I Sverige byts just nu många ut till modernare utrustning men de är inte fulländade än. Man skulle ju centralt kunna styra vad man kan använda sin el till och när. Helt enkelt överlåta till myndigheterna att att mer eller mindre tvinga oss till att fördela elanvändningen över dygnet och veckan och att inte använda för mycket. Men om du har egen elproduktion så kan du ändå köra dina onödiga prylar när du vill utan allt för dåligt samvete.

Marknadshyror, ekonomi, social hållbarhet

I Sverige finns ju något som heter bruksvärdeshyror. Det betyder att likvärdiga bostäder ska ha likvärdig hyra. Därefter kan årliga justeringar ske i förhållande till behov som renovering med mera. Hyran kan förhandlas mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. detta har inneburit att en fastighetsägare inte kunnat höja hyran utan vidare även om man skulle kunnat ta ut en högre hyra om området eller bostaden är eftertraktad till exempel vid bostadsbrist. Fastighetsägare kan gå miste om högre vinster.

Vill vi ha högre hyra? Ingen som hyr en bostad kan väl knappast tycka det är bra. Men om någon vill byta bostad och det inte finns tillgängliga bostäder att tillgå där man vill bo så kanske de skulle vilja ha ett system med fri hyressättning. Då skulle ju möjligheten att få en bostad där man vill kanske öka om fastighetsägaren har högre hyror så vissa väljer att flytta därifrån eller inte söka bostad där. Marknadsekonomi brukar ju i många fall kunna reglera tillgång och efterfrågan ganska bra.

Men om vi nu ska se på det här med social hållbarhet. Alla vill ju leva ett bra liv och ha tillgång till en bra bostad. Det är ju också något som kan ingå i de mänskliga rättigheterna. Här kan det ju då vara bra att staten eller kommuner på något sätt reglerar bostadsmarknaden och det har man ju hittills gjort i Sverige.

Bostäder finns det ju sällan ett överflöd av. Det kan vara dyrt att bygga. Tillgången till bra mark och områden kan vara begränsad och människor vill inte bo var som helst. Tillgång till jobb, skolor och annan service betyder mycket liksom priset för bostaden, köpa den eller hyra den. Om då fastighetsägare helt fritt kan bestämma hyran så kan man ju anta att de vill att den blir lite högre. Så hög som möjligt utan att folk vill flytta därifrån eller inte vilja hyra på grund av priset. Det har ju traditionellt betraktats som vänsterpolitik att vilja ha en reglerad bostadsmarknad men den är väl till för majoriteten av invånarna eller? Eller kanske mer för de som har en svagare ekonomisk ställning i samhället. Så att de över huvud taget kan ha en bostad utan att tvingas till slumområden eller andra sämre bostäder eller dela bostad med många människor. Det är ju en form av socialpolitik för att åstadkomma social hållbarhet.

Men om vi nu skulle ha fri hyressättning så skulle attraktiva bostäder kunna få högre hyra och mindre attraktiva skulle ju i så fall kanske sänka sina hyror om tillgången till bostäder inte är god. De som är lite rikare skulle till slut öka sin andel i attraktiva områden och de andra i mindre attraktiva. Den rikare delen skulle mer bo i sina områden och de fattigare i sina. En inte helt lyckad uppdelning kanske. Det kan leda till större social oro och problem som brottslighet och annat otrevligt. Vill vi ha det så? Visst det blir valfrihet och större möjligheter på ett sätt och sämre på ett annat. Det är dina personliga värderingar som avgör detta. Den som inte vill flytta utan bor kvar trots höjd hyra kommer ju visserligen få bo kvar där man vill men få en sämre ekonomi. Om fastighetsägare får bestämma så kommer de flesta av oss få en sämre ekonomi även om man är lite rikare. För att så inte ska ske måste det finnas fler bostäder. Men om man har för många bostäder så utgör det ju också en stor kostnad för fastighetsägarna. Sådana problem hade vi på 80-talet efter den stora bygg boomen på 60 till 70-talet.

Nu är ju förslaget att fri hyressättning enbart ska gälla nyproduktion. Vänsterpartiets ledare sa att det kan ge högre hyror för 3 miljoner människor. Centerpartiets ledare sa att det inte är sant det gäller ju bara nyproduktion. Men varje år ersätts väl en del gamla bostäder av nya. Vissa rivs och man bygger nytt. Så varje år kommer en allt större andel av befolkningen att bo i nybyggda bostäder så det kommer ju antagligen innebära att hyresnivån ökar år för år i genomsnitt. Är då detta bra? Ja vi får ju en reglerad marknad där folk bor efter inkomst i vissa fall medan andra tvingas betala sådant de egentligen inte har råd med och får avstå från annat i livet. Antagligen blir det lägre konsumtion och mindre pensionssparande till exempel. Den dagen man går i pension ha man då problem och kanske samhället också.

Mindre konsumtion kan vara bra för hållbarhet eftersom det är det som orsakar en stor del av vårt utnyttjande av resurser och utsläpp. Positivt på det hållet alltså. Men måste det vara så att fastighetsägare blir de stora vinnarna?

I vanliga fall brukar rika och företagare stöda partier som förespråkar marknadsekonomi. Men i detta fall kan det vara svårt att första varför och även hur högerpartierna tänker. Visst kommer det locka väljare som vill betala mer för att få en bostad som dem vill. Men för många kommer det ju bli en sämre ekonomi. Konsumtionen sjunker och då brukar ju ekonomin också göra det. Om vil alla betalar i genomsnitt 1000 kr mer i hyra varje månad kommer vi också konsumera eller spara mindre. Hur många företag kommer drabbas av detta. Om du bedriver ett företag och inte är fastighetsägare eller jobbar i ett sådant riskerar du sämre tider. Vill Sveriges företagare det även om de stöder marknadsekonomi och högerpolitik, liberalism och annat. Jag är för marknadsekonomi även ibland ur ett hållbarhetsperspektiv men framför allt när det gäller livskvalitet. Men om man ser på bostadspolitik håller jag inte med.

Flyktingar, sjuka, arbetslösa och lågutbildade riskerar att för evigt vara förpassade till områden men lägre hyror och lägre standard. Den redan dåliga integrationen av invandrare kommer bli ännu sämre och vi riskerar ett utanför samhälle med sociala problem.

Corona. Var uppstod det? Det spelar ingen större roll.

Nu är det återigen tal om att viruset läckte ut från ett laboratorium i Wuhan. Kan det vara så? Visst kan det vara så och att laboratoriet ligger i just Wuhan är ju inte direkt en omständighet som talar emot det.

Kina säger ju så klart nej. Vissa länder som vill framställa Kina som ett sämre land än det egna kan ju säga att mycket tyder på att det är sant och även mardrömmen att de skulle läckt ut det med flit. Det är konspirationsteorier på högsta nivå. Den som kommer med dessa påståenden har ju säkert sina egna skäl och värderingar till att man säger så.

Hur det än ligger till med saken så är det faktiskt lätt att förstå hur vissa personer tänker om man har lite filosofiskt och psykologiskt intresse. Livets mål är ju att överleva (vilket du kan läsa om i andra inlägg). Om man vill överleva är det ju bra att leva lite bättre. Att framställa sig som dålig gynnar ju inte ditt liv. Då kan andra tycka sämre om dig vilket kan motverka din möjligheter att leva bra. Alltså vill man inte erkänna att man gjort något fel. I stort sett alla människor är likadana så det kan ju inte vara någon överraskning. Om nu vissa särskilt i USA påstår att det läckt ut från laboratoriet så utgår de ju från sina mål att överleva. USA är ju oroliga för att Kina ska ta över som den största supermakten. Då kan det vara bra tror dem att framställa Kina som ett land man inte kan lita på. Det kan ge stöd från andra länder om de håller med eller tror på det. Så alla talar ju utifrån sina egna skäl för att överleva och därmed framstå som bra eller att andra sidan är sämre.

Sedan finns det ju naturligt vis riktiga skäl att veta för att man ska kunna förebygga kommande incidenter. På ett sätt har ju pandemin lett till att alla måsta ta sig en tankeställare och fundera på hur samhället är organiserat och hur säkert det är. Vissa länder har haft en ganska bra beredskap och andra inte. Sedan ha ju lite av slumpen haft betydelse för hur smittspridningen i sig har ökat i samhällena. Hela mänskligheten är ju som tur är inte hotad av detta även om hundratusentals dött men de flesta kommer överleva. Men det kan ju komma värre saker i framtiden därför är detta en bra påminnelse och läxa för att man måste ta vissa saker på lite större allvar.

Sedan har vi Corona viruset. Det har ju hittats och funnits innan i till exempel fladdermöss och i andra varianter. Det är ingen nyhet. Att man då vill forska om det är ju naturligt. Det är ju helt enligt vårt mål att överleva. Vi forskar på saker vi vill veta mer om för att kunna skydda oss eller för att kunna ge oss ett bättre liv. Olyckor kan ske. Vi har ju haft kärnkraftsolyckor i det som vi kallar stabila utvecklade länder som USA och Japan. Tog de inte säkerheten på allvar? Det kan ju andra länder hävda. Om forskare på laboratoriet haft Covid liknande symptom så kan det ju tyda på att de blivit smittade på jobbet men de kan ju också blivit smittade i staden Wuhan. Det var ju där det uppstod eller åtminstone först upptäcktes i större skala. Kina har ju lyckats dämpa pandemin bra till skillnad mot till exempel USA. Även om det läckte från ett laboratorium så kan det om det inte gjort det förr eller senare ha dykt upp i alla fall. Virus finns ju i naturen och vi har ju haft influensor, SARS, svininfluensor med mera i åratal. Så man kan inte bara klaga på andra. Se på dig själv först är ett bra tips för att bli tagen på allvar. Det är kanske dumt att anklaga någon för att få billiga politiska poäng. På 2000-talet borde vi vara mer seriösa än så. Världen har ju stora problem framför sig med hållbarhet och klimatförändringar. Prata om det istället och försök skapa en bättre framtid för människorna. Det är ju vårt egentliga mål. Ett bra liv för alla.

Om vi nu ska kolla på lite andra historiska händelser. HIV som gav oss Aids. Hur började det. HIV virus finns ju i vissa apor i Afrika och de har också en egen smittspridning som kanske funnits innan den blev beskriven i USA på 80-talet. Här finns ju också en intressant teori. Jag försöker här minnas rätt. Kolla upp det för mer exakta bedömningar. I Puerto Rico hade USA:s militär ett laboratorium som studerade virus från apor från Afrika. Några i personalen sägs ha blivit smittade. De kanske var homosexuella, kanske inte och de kanske var av en viss hudfärg, kanske inte. Om de blev smittade och sedan haft sex så kan de ha smittat någon annan och sedan kanske smittspridningen var igång. Naturlitgvis förnekar USA att detta skulle vara sant. Det är ju naturligt att försvara sin grupp enligt tankarna om livets mål. Vem vill framstå som dålig? Vem vill erkänna dåliga händelser. Här kan det ju också varit fråga om otur precis som det kan ha varit i Wuhan. Men det finns ju inga klara bevis på att det är så det gått till. Och det spelar kanske ingen roll. Varje dag sker det oturliga händelser världen runt i alla länder och bland alla människor.

Det vi måste ta lärdom av är att olyckor kan ske och att man måste försöka hindra det. Det är ju vårt mål att överleva och leva bra. Därför ska vi försöka skydda oss. I vårt hem, på vår arbetsplats, inom sjukvården, i trafiken ja överallt helt enkelt. När något hänt är det bra att fokusera framåt men man ka ta i beaktande vad som hänt och varför för att kunna skydda och eller förbereda sig för kommande incidenter.

Inglasad altan kanske en miljöbov dålig för hållbar miljö

Nu är våren här och folk börjar sitta på sina altaner. Många är inbyggda eller inglasade. Visst kan det vara skönt att sitta där de dagar när temperaturen ute är tillräcklig för att det ska vara lagom varmt där. Men hur ofta infaller det? Riktigt soliga varma dagar kan det bli för varmt att vistas där. Då är det bättre att vara inomhus eller utomhus. Kallare dagar är det samma sak, då är det säkert skönare inomhus.

Men man ser ju folk på sina altaner oftare än så. Varför? Antingen plågas de lite grann (man måste ju visa grannarna att man har en fin altan) eller också är det så att man har någon typ av värmare på altanen. Terassvärmare som drivs på el eller gas.

Detta och det faktum att altanen måste byggas är det som gör att det inte är det mest hållbara man kan ha i sitt hus.

Om du bor i ett hus är det ofta ungefär samma temperatur inomhus året runt om man har värmesystem för vinterklimat. Så man kan alltid vara inne även om varma sommardagar kan tvinga ut dig. En skön dag kan man vara ute i sin trädgård eller terass eller altan som inte är inbyggd eller inglasad. Så man måste inte ha en inbyggd altan. Om man inte har det har man således inte behövt bygga någon och det har inte använts material som trä, glas, betong, metall med mera. Bra för ett mer hållbart samhälle.

Om du har en inglasad altan eller inte så kan det vara bra om du faktiskt går ut en bra dag. Kanske bättre luft, solen tar bättre. Innan för glas reduceras strålningen. Därför är altan människor vitare i ansiktet än de som går ut i sin trädgård. D-vitamin halten förbättras. Man använder inte fläktar och kanske air condition för att kyla ner. Inget slöseri med el som kanske producerats med fossila bränslen som ger utsläpp och bidrar till klimatförändringar.

En kall dag är det ännu värre. Man kanske sätter på sina värmare som drar mycket el och som garanterat inte gynnar hållbarhet. Varför inte vara inne och slippa förbruka el och inte frysa heller och ha tillgång till alla bekvämligheter man har inne. Soffor, TV, stereo och annat.

Så om du vill bidra till hållbarhet ska du kanske fundera på hurdan altan du bygger och i vilket läge, sol eller skugga, söder eller norr?

Om du redan har en altan kan du fundera på nyttan med att värma eller kyla luften. Kan du vara inne eller ute i stället dessa dagar?

Om vi bara tänker ekonomi och kanske bortser från hållbarhet lite. En riktigt fin altan eller uterum kan kosta hundratusentals kronor. Vad kan du göra med de pengarna i stället? Investera i aktier eller fonder. Spara till pensionen. Amortera på lånen. Resa på semester istället.

Så lite att tänka på, som alltid!

Cement och betong och dess miljöverkan.

Läste en artikel om cement. Det går åt mycket råvara och närmiljön blir kraftigt påverkad och även människors och djurarters välmående.

I Sverige står en enda anläggning dessutom för flera % av de totala koldioxidutsläppen. 3-4 % i hela världen. Men det finns intressanta projekt på gång. Dels kan man förändra lite i sammansättningen men nya metoder är under utveckling där man vill binda koldioxid vid tillverkningen.Detta kan få stor betydelse inom några år om viljan finns hos företag och bestämmande parlament.

Men att bygga i betong är ju inte enbart av ondo. Det har lång hållbarhet och bra styrka som kräver lite underhåll. Därför bör man välja med omsorg vilka projekt som ska byggas med betong och vilka kan ha andra material istället. Ett vanligt familjehus i Sverige kanske ska ha betongplatta men allt annat kan ju vara i trä. Men om du ser dig omkring i världen så kommer du se miljontals betonghus. Nu är de ju redan byggda men man bör tänka sig för till framtida byggen om man är det minsta intresserad av att minska utsläppen.

Köpa en tom flaska för vatten

Många köper vattenflaskor. De finns i alla möjliga varianter. Samtidigt köper vi färdig dryck på flaska i miljontals varje dag. Många slängs i soporna, en del pantas och en del går till återvinning. Så det finns lite hållbarhet i systemet även om alla länder inte kommit lika långt i utvecklingen och sedan finns ju de människor som inte bryr sig eller förstår bättre. Det är deras brist på ansvar vi ser när vi ser en flaska på marken.

Men nu till de tomma flaskor vi köper. En del har ju en snygg design och några har praktiska funktioner för att dricka eller hänga i väskan eller bältet. Men de är tillverkade tomma utan innehåll och är därför ett slöseri med resurser eftersom man kan köpa med färdig dryck. Om du aldrig tänker köpa en läsk eller annan färdig dricka på flaska så kan det kanske vara bra om du fyller med vatten mm. Men om du köper dricka och brukar lämna till pant eller återvinning så är det en onödig grej.

I ditt kök kan du ha många saker som är ganska onödiga. Många använder vi bara någon enstaka gång och sedan ligger de bara där och upptar plats. Det har även bidragit till ökad resursanvändning, utsläpp och ekonomiska utlägg i onödan. Tänk dig noga för innan du köper något. Behöver jag det verkligen. Kan jag använda något annat istället. Själv har jag fritös, äggkokare, elektrisk knivslip, apelsinskalare, bananförpackning. Mycket skit helt enkelt. Kul i början men inte länge och sämre ur hållbarhets perspektiv.

Salami eller biff vilken väljer du bort?

Idag har jag gjort mig några smörgåsar med salami och ost. Jag tycker verkligen om salami, särskilt om de smakar ganska starkt och kryddigt. De lufttorkade tycker jag inte är lika goda och inte heller den danska salamin med sin överdrivet stora halt av fläsk och salt.

Men vad har det med denna blogg om hållbarhet att göra? Vi ska ju minska på köttkonsumtionen tycker en del för att inte påverka klimatet för mycket och även av hälsoskäl. Förutom då den etiska och moraliska biten. Den som äter så kallat rött kött drabbas ju statistiskt sett oftare av cancer. Det behöver ju i och för sig inte betyda att det är just köttet i sig som är farligt. Det skulle ju kunna vara vad vi inte äter istället eller vad vi äter till korven, köttet eller salamin. Kött orsakar fler fall men flest fall orsakas av charkuterier. Korv och liknande alltså. Här har du då ett dilemma. Korv innehåller ju mindre kött än rent kött. Då borde det väl vara mindre farligt? Men inte enligt statistiken. Det kanske är nitriten (det som ger den röda färgen med saltig smak). Svårt att veta. Forskarna har inget entydigt svar.

Men nu. Om vi ska minska köttkonsumtionen. Vad väljer du bort? Allt kött, bara korv och skinka? Kötträtter? Pålägg, salami med mera till dina sandwich?

Många vill ju äta gott och bli mätta. Kött kanske hör till din vardagsmat. Fläskkött är ju billigt. Man kanske inte vill välja bort det. Det kan ju vara huvudsaklig föda. Då kan man tänka sig att välja bort påläggskorv som salami och annat. Det utgör ju en liten del av det kött som du kanske konsumerar. Salami kan ju då anses relativt onödigt. Men väljer alla bort det då blir det ju en hel mindre kött som måste födas upp och slaktas. Det kan ha en viss betydelse för klimatet och för din hälsa.

Min andra tanke är att man väljer bort hamburgare, biff och kötträtter istället. Om inte helt så lite grann i alla fall. Det skulle ju räknat på köttmängd göra en mycket större skillnad. Klimatet skulle kanske drabbas mindre. Hälsan kanske inte nödvändigtvis bli bättre eftersom korv och sånt anses vara värre fast mängden måste ju också påverka så det är inte lätt att veta.

Väljer du att minska på köttet kan du då kanske fortfarande njuta av en baguette eller annat bröd med salami eller annan god korv. Du kan äta gott och mängden kött som används är liten. Köttkonsumtionen skulle ändå minska rejält och klimatförändringarna kanske skulle motverkas.

Då får du ersätta flera av dina maträtter och måltider med kött med något annat. Lite vegetariskt eller veganskt. Kanske fisk och kyckling istället. Det sägs ju vara bättre för både hälsan och klimatet jämfört med fläskkött och nötkött.

Så vad kan du tänka dig att minska på? För min del så kanske jag minskar på fläskkött. Nötkött äter jag sällan förutom då hamburgare. Jag tycker fläskkött smakar bättre och det kostar ju mindre än hälften också. Fisk och kyckling vill jag fortsätta med tills vidare. Det är gott tycker jag. Asiatiska kycklingrätter och stek fisk. Mums.

Så alla måste inte gå all in på att avsluta med kött. Det kommer vi inte lyckas med på länge. Men minskar du lite eller byter ut en del av köttet till andra alternativ eller mer ekologiskt kött så kommer du ändå göra en stor insats för en mer hållbar värld med förhoppningsvis lite minskande klimatförändringar. Men köttet är ju inte allt. Vi måste minska på utsläpp och resursanvändning också.

Snabbare tågresor utan att satsa miljarder på snabbtåg

De håller på att bygga nya busshållplatser i staden där jag bor och det fick mig att tänka på snabbtåg för jag kollade just en film där det franska snabbtågen TGV var med.

Läs gärna mina andra inlägg om busslinjer och annat som kunde vara bättre i de flesta städer.

Om jag ska ta mig till Stockholm så tar jag oftast bilen. Det är ungefär 330 kilometer och det tar ungefär 3 timmar, ibland kanske 4 om man tar ett längre stopp på vägen för en paus. Det går åt ungefär 22 liter bensin, kostar sådär 300 kronor. Om vi är 3 i bilen så blir det alltså 100 kronor per person. Billigt trots att vi har hög bensinskatt i Sverige. Om vi skulle ta tåget, hur mycket skulle det kosta? har inte kollat men garanterat betydligt dyrare. Säkert en bra bit över 1000 kr för alla tre. Det finns ju busstrafik också, biljetter kostar mellan 200 och 400 kronor. Dubbelt så dyrt som bensinen alltså, minst.

Idag tar tåget kanske 3 timmar att åka. med byten nog lite mer. Åka bil går alltså lika snabbt? Nja, om du räknar med allt så kan det ta 5 timmar. Bäst är ju om man skulle få skjuts av någon man känner till järnvägsstationen. Då blir restiden 3 timmar och 20 minuter totalt som bäst. Men då hamnar jag på centralstationen i Stockholm och måste ta mig därifrån med buss, tunnelbana eller taxi. Tar jag taxi kommer det ju kosta kanske 300 kronor till eller mer i värsta fall. Ekonomiskt är det ingen vinst att ta tåget och knappast heller bussen. Sedan blir det ju visserligen vägtullar på några tior kanske och parkeringskostnaden kan ju bli hög beroende på var man måste ställa bilen.

Om man nu inte känner någon som vill skjutsa eller inte vill störa någon får man ta taxi till stationen eller buss. I mina andra inlägg kan du läsa att bussen kan ta 40 minuter i bästa fall med gångtid men utan längre väntetider. Då är man uppe i snart närmare 4 timmar till centralstationen i Stockholm och sedan återstår kanske 1 timme. Om man sammanfattar det hela så blir det flera gånger dyrare och närmare dubbel restid.

Kan man då göra något år detta? Bygga snabbtågsbanor har det utretts i Sverige i 10-tals år och man har inte kommit särskilt långt. Kostnaden uppskattas till flera hundra miljarder och det finns inte så mycket som tyder på att det blir någon större samhällsekonomisk vinst. Så som utvecklingen med elbilar och syntetiskt bränsle gå framåt så är det kanske inte heller så stora miljömässiga vinster att hämta hem. Pengarna kan nog användas på bättre sätt. Men visst vill man ha ett bra järnvägssystem och tåglinjer i landet. En del länder som Japan och Frankrike har det ju redan idag fast ännu snabbare system är ju under utveckling.

I stället för att använda flera hundra miljarder kronor på något som har ett osäkert resultat även om det naturligtvis skulle fungera och vara kul så kunde man satsa på lite annat. Åtminstone under tiden.

Om jag tar taxi till och från stationen i både hemorten och dit man ska så är man ju lätt uppe i 1000 kronor. Men med taxi skulle min restid kunna hållas på 3 timmar 30 minuter totalt sett. Resan skulle ge en miljömässig vinst. Så varför måste man betala så mycket för en taxiresa i anslutning till tåg. Det borde kunna göras billigare på något sätt. Denna taxiresa skulle ju ge en miljövinst och ge en bra restid med kollektivtrafik.

Och buss? Det kostar ju inte så mycket egentligen men ska man resa längre har man säkert med lite bagage. Det vill man inte släpa på i flera hundra meter, byta bussar och vänta emellan. Jobbigt, dyrare och tidsödande. Ett bättre bussystem med närmare hållplatser och få byten. Framtiden kan kanske ge oss fler linjer med mindre fordon. De behöver inte vara självkörande. Varje land har ju 5 tilll 10 procent arbetslösa minst och i många länder är lönekostnaderna fortfarande löjligt låga i jämförelse.

Egen bil? Ta den egna bilen till järnvägsstationen eller busstationen går ju oftast snabbare. Visst tar man bil men resten av resan är ju miljövänlig. Man måste se på helheten. Problemet här är ju parkeringen. Det finns ingen bra parkering helt nära stationen. Jag måste ända bära väskorna ganska långt och parkeringen kommer kosta mig några hundra. Så detta alternativ är visserligen tidsmässigt ganska bra åtminstone till staden man ska till men inte för fortsättningen. Ekonomiskt sätt gör det därför att man struntar i detta alternativ också för det mesta. Bil direkt från hem till dit man ska är fortfarande ett mycket lockande alternativ.

Så vad ska då stad och stat kunna göra. Jo idag borde man ju kunna sälja kombinationsbiljetter på ett smidigt sätt. Billig taxi om jag ska vidare med buss eller tåg. Varför hög skatt på just denna resa? Parkeringskostnad om man ska åka tåg borde vara lägre. Kombinationsbiljett även här skulle vara fint. Gratis parkering borde erbjudas i detta fall. Och busslinjerna? Lite mer flexibel trafik som skulle passa stadens invånare bättre så inte bara de som måste åka buss tar bussen utan även busslinjer som är bra för sällanåkare. Särskilt för de som ändå ska resa vidare och göra en insats som vi alla ändå är överens om att vi måste göra för att kunna skapa förändringar.

Det skulle ju kosta några miljoner kanske. Men i jämförelse med snabbtågsbanor för flera hundra miljarder som skulle göra själva tågresan snabbare men i kombination med den lokala kollektivtrafiken ändå inte säkert skulle ge en tidsbesparing och knappast heller ekonomisk för privatresenären.

Skapa ett system som subventionerar bra åtgärder och handlingar. I dag får ju miljonärer tillgång till subventioner på det mesta utan att de gör någon större nytta, möjligtvis kan några få jobb av detta. Men om man jämför med vad man kunde göra så kan man enkelt konstatera att det inte är bra.

I konceptet Lean så ska man ju undvika onödiga transporter, onödig väntan, överbelastning, onödiga rörelser med mera. Det är dags för stat och kommun att inför lite Lean tänk och bli effektivare och göra mer för att undvika överbelastning av natur och miljö samtidigt som vanliga löntagare och arbetare ska kunna bidra utan att påverka sin ekonomi negativt.

Lite förenklat! ge mig gratis och snabb skjuts till stationen då tar jag tåget eller långdistansbussen.

Julklappar och jul med hållbarhet

Snart jul igen och dags att fundera över vad man ska göra. Om vi börjar med maten så vill ju många ha mycket på julbordet (för er som bor i andra länder så är det som ett swedish smorgasbord). Det blir väl ofta lite för mycket. Vi äter och dricker för mycket kanske. Inte bara på helger utan i vanliga fall också. Så här finns lite att jobba på. Köp lite mindre mat och dryck. Bra för hälsan, bra för miljön, vi slösar inte på för mycket resurser, bra för avfallshanteringen. Ge gärna bort lite pengar eller mat i välgörenhet. Den som ger mår oftast bättre psykiskt. Livets mål är ju att överleva och genom att hjälpa andra med det så bidrar vi till målet som vi alla har “inbyggt” i vårt djupa sinne.

Så var det då det här med julklappar. Köp bara sådant som folk vill ha fast det är ju inte så lätt att veta så se till att det är bytesrätt på det. Annars blir det ju ett slöseri med resurser både för din ekonomi och ur hållbarhets och miljöperspektiv. Digitala julklappar, tjänster mm. kan vara bra att ge bort. Det är ju inte så mycket som behöver tillverkas fysiskt och inte heller transporteras. Även om du slår in “erbjudandet” så blir det ju inte så mycket presentpapper.

Men för de saker du köper, använd gärna miljövänligt returpapper som julklappspapper och inte för mycket. Öppnar man julklapparna försiktigt kan man ju även återanvända pappret fast kanske inte hela biten.

Under året köper man ju saker regelbundet och en del sparar man till. Om du senarelägger eller kanske tidigarelägger en del av dessa planerade köp till jul så blir det ju bättre julkänsla utan att man slösar med onödiga köp bara för att det är jul. Om du tidigarelägger köp är det kanske särskilt viktigt att du inte drar på dig onödiga lån och krediter som blir jobbiga att betala av och dessutom ger dig räntekostnader. Handla inte mer än vad din ekonomi tillåter.

Efter jul, byt presenter du inte vill ha eller kommer använda så de kommer till nytta någon annanstans. Lämna tillbaka papper, kartonger och annat till återvinning. Betala tillbaka lån och krediter i god tid så du slipper onödiga extrakostnader. Mat som blir över, ge bort, frys in eller ät på dem som matlådor till jobbet innan du börjar köpa och äta vanlig mat igen.

Du kan göra mycket för hållbarhet och klimat och miljö om du bara tänker till lite och planerar lite. Lycka till med julen och alla andra högtider och festligheter också för den delen.

Snabbtåg från Europa till Kina och Singapore

Idag såg jag en film Total Recall. Det utspelas i en framtid där bara Storbritannien och Australien verkar vara beboliga. Det går någon form av tunnel igenom jorden där man kan färdas mellan platserna på en halvtimma. Detta gav mig idén att skriva detta inlägg. Inga nya tankar i och för sig och Kina har ju sedan tidigare sagt att de kan bygga järnvägar för snabba transporter mellan Europa och Asien.

Är då detta möjligt? behöver vi något sådant? Att det är möjligt är jag övertygad om. Kina kan nog vara kapabla till sådana här jätteprojekt, särskilt om de samarbetar med andra. USA under Donald Trump har ju inte varit särskilt samarbetsvilliga med Kina, de ville inte ha bättre miljö, de tror inte på klimatförändringar, de vill inte betala skatt för att bygga ut infrastruktur och välfärd. De ville bara köra på i gamla spår. Fast nu kanske det finns hopp, inte så mycket kanske. Det amerikanska folket verkar vara fast i gamla tankar ungefär som England var under lång tid. Det fick ju det stora imperiet på fall. De höll fast vid gamla stormaktsdrömmar, kolgruvor, vänstertrafik och annat. Deras bilmärken och industri gick i graven. Fast det finns ju bilfabriker kvar med utländska ägare.

Men behovet av bättre infrastruktur som bidrar till bättre hållbarhet är stort. De ekonomiska möjligheterna är inte särskilt bra. Det är svårt att övertyga väljare i de europeiska länderna att vilja ha några stora avgörande förändringar. Så där finns möjligheter till samarbete med Kina, Japan och Ryssland med EU-länderna.

Finns de då ett behov? Varutransporter är ju stora mellan Asien och Europa. Mest fartyg och en del flyg. Inte så hållbara alternativ i dagsläget i alla fall även om det finns ny teknik på gång. Men järnvägar med bra kapacitet skulle vara något. I Europa har ju arbetskraften ganska bra med semester. I Sverige minst 5 veckor varje år och även de med lägre inkomster har både vilja och möjlighet att åka på semester till andra länder i stort sett varje år. Den stora asiatiska befolkningen får det i många fall det bättre och många har möjlighet att resa till Europa och USA. Nästan alla tar ju då flyget och det är ju en stor orsak till utsläpp och sägs påverka planetens uppvärmning och därmed bidra till negativa klimatförändringar. Att det blir varmare behöver inte vara negativt men för vissa områden är det det i alla fall om polarisar smälter och vädret påverkas liksom höjda havsvattennivåer. Så snabbtåg mellan Europa och Asien skulle då kunna vara bra. En stor del av sträckan måste gå genom Ryssland och eller de gamla Sovjetrepublikerna. Det är önskvärt med politiskt stabilitet och överenskommelser för att trafiken skulle flyta på bra utan problem. Fast ekonomiska vinster är det inte många som tackar nej till, inte ens de gamla kommunisterna.

Hur länge skulle det då ta med ett snabbtåg? 3 dagar kanske. Flyget går ju som bäst på 10 timmar från Stockholm till Bangkok. Vill människor satsa 3 dagar av sin semester för en tågresa och sedan lika länge för att ta sig hem? Det är bra om vi har många semesterdagar att ta ut varje år. Om man ska se på det ur ett miljöperspektiv så skulle kanske de som använder miljövänligare alternativ på sin semester få längre semester annars kanske man ska beskatta flygresor som inte är nödvändiga och eller miljövänliga lite högre för att styra folk att välja andra alternativ än flyget. I USA gillar man inte att staten lägger sig i men i Europa och Asien finns mycket större möjligheter till sådant och folket kanske har en mer medveten inställning till det också. Europa, Kina och Japan kan bli de ledande länderna när det gäller utveckling, miljö och välfärd om viljan finns.

Men 3 dagar är 3 dagar det går inte komma ifrån. Så den långa sträckan kanske behöver göras lite intressantare. Man vill nog inte sitta i 3 dagar på ett tåg, kanske första gången men inte så mycket mer. Man kan ju redan idag åka transsibiriska järnvägen från Moskva till Peking. Det är säkert en stor upplevelse (har själv drömt om att få göra den och har både sett TV-program och läst böcker om det) men om man vill åka till Asien varje år så blir det nog tråkigt och mindre lockande efter den första gången. Så det måste bli bättre. Något måste kunna hända på vägen. Det behövs intressanta stopp.

De olika ryska delstaterna och de andra länderna längs sträckan måste börja erbjuda intressanta saker att se på och göra. Lite bättre turistinfrastruktur och ordnade säkrare förhållanden. Man ska kunna stanna utan problem i en stad och där kunna erbjudas bra upplevelser som förgyller semestern och inte bara blir ett övernattningsstopp utan det ska kunna ingå i din semesterupplevelse. Det är dags för de gamla Sovjetstaterna att visa vad de går för. De har ju fantastisk natur, fin kultur att kunna visa upp liksom shoppingmöjligheter och lokala mattraditioner. Tåget i sig kan ju vara en virtuell upplevelse med bra media och spelutbud med utsökt mat och kanske hälsofrämjande upplevelser/behandlingar ombord. Gör tågresan från Europa till Asien till en bra upplevelse. Då kanske vi börjar åka mer och minskar vårt flygande som orsakar så mycket utsläpp. Världen skulle kunna knytas ihop bättre vilket skulle öka förståelsen mellan folken och bidra till fredlig utveckling samtidigt som vi slår ett stort slag för hållbarhet och miljöförbättringar.

I ett land som Sverige diskuterar man snabbtåg och järnvägar inom landet som skulle kosta hundratals miljarder. Man ska kanske se på det i ett större perspektiv ihop med de andra länderna i Europa. Att ta ett snabbtåg mellan 2 städer i Sverige och tjäna en timme kanske inte är det mest ekonomiska hållbarhetsalternativet på lång sikt. Inom en snar framtid så kan vi ju g´ha självkörande elbilar till ett rimligt pris. I Sverige och Norge är ju elproduktionen redan idag ganska miljövänlig. Så 100 tals miljarder för att några hundra människor ska tjäna någon timme i restid behöver inte vara det bästa. Visst behövs det bra tågförbindelser i länderna också och gärna från norra till södra Europa så vi slipper flyga. Men ett snabbtåg till Asien vore ju en dröm om man har råd att åka den vill säga.

År 2035. Jag kliver på tåget i Helsingfors. Går in i min hytt med fria TV kanaler och streaming från hela världen. Jag äter en utsökt middag i restaurangvagnen. Får massage och hudvård i hälsovagnen. Kliver av i Moskva och besöker Kreml och Putin muséet. Fortsätter nästa dag till Azerbajdzjan. Fin natur, casino och kultur. Sedan vidare till Kina, världens kanske intressantaste land. Några dagar där. Sedan vidare till Thailand för lite solsemester med familjen som bor där nere. Det är möjligt om vi vill.

Europe Asia Express Train.

Här en gammal nyhetslänk från 2010: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-vill-se-snabbtag-europa-bangkok