Från lathet till hållbarhet

VARFÖR DENNA BLOGG?

Detta är första inlägget i denna blogg, bloggen ska fokusera mer på hållbarhet än mina tidigare verk som handlade mest om effektivitet (fast som du senare kommer märka är det till stor del samma sak).

På 80-talet fick jag mitt första jobb. Jag var ganska klen/svag och oftast lat. På jobbet var det ackordslön (betalt för varje enskild artikel man lyckades tillverka/behandla). Man ville ju få ihop till en dräglig lön men det var ju inte alltid så lätt. Därför började man fundera på olika sätt om hur man kunde jobba snabbare utan att bli tröttare. Små tricks här och där, t.ex. en krok för att rätta till material som låg fel i maskinen. Det var början till mitt intresse för effektivitet (senare skulle jag jobba på ett företag som hade “Lean” som arbetssätt (utvecklat från Toyotas Produktionssystem/TPS). Genom att jobba smartare kunde man göra mer och få bättre lön eller få mer tid över för paus och vila. Man sparar alltså på resurser. I dag är ju hållbarhet på agendan och det går ju ofta ut på just det och att minska utsläpp/avfall. Jobbar vi effektivare så kommer vi använda mindre el, behöva färre transporter, minska på utsläppen, få mer tid över till viktigare saker och annat.

Jag har ofta funderat på varför människor gör som de gör och varför vi är som vi är. Detta ledde till mitt intresse för psykologi och även andliga frågeställningar. Vad är meningen med livet och vilka mål har vi? Inte så lätt att veta kanske men vi vill ju alla (faktiskt) överleva och ha ett bra eller bättre liv. Det blir ju också lättare om vi jobbar smart. Då kanske alla kan få en bättre levnadsstandard och vi slipper också jobba för mycket som kan leda till att vi drabbas av ohälsa och olyckor. Det blir mer tid över till fritid och vila eller lathet också.

För att sammanfatta: för att bidra till hållbarhet bör vi veta varför vi ska ha det och i så fall hur vi bättre kan bidra till det. Det är det som denna blogg till stor del kommer handla om. Lycka till i just din resa mot hållbarhet och ett effektivare/smartare liv. Du är alltid välkommen att kontakta mig för frågor eller synpunkter.