Felparkerade elsparkcyklar. Debitera de som gör fel.

Nu har även elsparkcyklarna kommit till min stad. Klagomålen kommer ganska snart efter det. Många ställer cyklarna på olämpliga platser. På trottoarer, utgångar, ingångar och andra ställen. De utgör hinder för andra människor särskilt de som har handikapp eller synskadade. Risk för olyckor finns också om man snubblar på dem eller kör på dem.

Kan man då göra något åt det? Ja staden eller kommunen kan ju bötfälla eller forsla bort elsparkcyklarna om de utgör ett hinder. Företaget som sköter verksamheten kan ha personal som kör runt och flyttar eller samlar ihop sina objekt.

Men eftersom man loggar in för att starta elsparkcyklarna och betalar för tiden man använder dem borde man kunna göra mer. De har väl även en egen GPS så de kan spåras. Gör zoner där man endast kan lämna dem. Om man lämnar utanför zonen kan man låta taxan fortsätta att debitera den senaste användaren. Om elsparkcykeln plockas upp av polis, stad, kommun eller företaget kan man även utfärda en straffavgift till användaren. Det finns ju då så klart en risk att någon skulle flytta en elsparkcykel utan att köra den så den hamnar i en förbjuden zon. Men detta borde kunna ses eller spåras i dess logg så att endast på den plats där användaren lämnade den utgör den punkt där man kan få straffavgift eller där taxan fortsätter att debiteras.

För den som studerar eller tillämpar Lean (se andra inlägg) så är felparkeringen i sig något som kan orsaka överbelastning (olyckor, turer för att samla upp dem och andra problem). Det är också ett slöseri (muda) när företaget kanske måste betala böter eller straffavgifter till staden eller kommunen och själva kostnaden för att samla ihop och flytta dem. Så de företag som står för dessa tjänster bör se över sin verksamhet och optimera den så den blir “Lean”.

Människor som inte använder dessa bör inte störas för mycket men de måste nog acceptera utvecklingen (gnällande och klagande människor finns dock alltid). De som nu felparkerar är ju också oftast ungdom som inte verkar ha någon respekt för regler och sunt förnuft (precis som de har spridit Coronaviruset genom att inte hålla avstånd på arbetsplatser och fester och annat.