Covid-19 vaccin för vem?

Nu börjar det närma sig för många. Ska du ta vaccin eller inte?

Detta inlägg ska handla om det psykologiska och filosofiska ställningstagandet. Livets mål är ju att överleva och alla raser och växter gör oftast allt för att just den egna sorten ska överleva. Vi människor är i stort sett likadana som djur och växter men eftersom vi är något mer. Vi har ett stort medvetande eller någon form av själ eller livskraft som gör att det blir fler alternativ att tänka på.

Vi vill ju i princip till 100 % oftast själva leva. Tycker du att covid-19 är ett hot mot dig om du skulle insjukna så är ju vaccin ett bra ställningstagande. Är du däremot orolig för biverkningar så vill du kanske inte ta vaccin. I båda fallen lägger du ditt livsfokus på dig själv. Du avgör men tidigare minnen och värderingar påverkar dig säkert. Därför behöver ditt val kanske inte betraktas som logiskt av några i din omgivning.

Men vi vill ju överleva som familj, grupp mm. liksom hela mänskligheten. Om du ska ta ansvar och ha livsfokus även på någon eller något annat än dig själv så blir det fler faktorer att ta hänsyn till. Vaccin kan möjligen minska smittspridningen, vi vet inte säkert om och hur mycket än. Men om det g ör det så är vaccin bra ur den synpunkten. Sedan kan man tänka sig att om du själv blir sjuk eller om man skulle avlida så ger det ju bekymmer och sorg även för din familj och samhällets sjukvårdskostnader ökar. Den plats du ockuperar på sjukhuset kunde kanske gå till någon annan. Så om man inte vill ta vaccin för att man är orolig för biverkningar men ändå tycker det är bra att bry sig om andra så blir det lite svårare att göra ett val. En hel del att tänka på med andra ord. Att välja är ofta svårt om man inte är helt säker på sin sak. Men om man är helt säker så är det oftast så att man har en värdering, ett fast ställningstagande eller princip som är svår att ändra på. De har nästan alltid uppstått för länge sedan och omständigheterna då var nog annorlunda. Det gör at det säkra valet egentligen inte är helt självklart om man skulle försöka förstå sig på det. Därför är det bättre att ta hjälp av någon utomstående som kan ge sin synpunkt. Men till slut blir det ändå ditt val. Att välja emot sin egen magkänsla är svårt men det kan vara det rätta. Man kan aldrig veta helt säkert. Därför ska man alltid lämna en liten lucka, öppning för att man kan ha fel. Då blir konsekvenserna rent psykologiskt inte lika svår om man valt fel. En psykisk säkerhetsventil hel enkelt som alltid är bra att ha.