Corona Lean Ojämnheter

I konceptet från Toyota, Toyotas Produktionssystem är de 3 hörnpelarna, grunderna att man ska undvika slöseri, överbelastning och ojämnheter. Ojämnheter behöver inte vara något dåligt i sig men det kan leda till något av de andra grunderna. Typexemplet är när det plötsligt blir för mycket att göra. Då hinner inte personalen med, kunder får vänta, risken för fel och misstag kan öka på grund av stressen. Från en verksamhets synvinkel är det inte bra. Missnöjda kunder kanske inte återvänder. Man måste ha extra personal och övertid. Felen kan öka vilket leder till extra kostnader. Det är således inte heller bra för hållbarhet ur miljösynpunkt heller. Därför ska ojämnheter försöka undvikas genom god planering. Man kan sprida ut beställningar till olika tillverkningsdagar för att få ett jämnare flöde. Man kan göra vissa saker under lågsäsong för att bygga upp ett lager. Man kan försöka påverka kunder att välja tider med lägre försäljning eller flöde. Då kan man sprida ut sin verksamhet så flödet blir jämnare. Kunder kan då kanske bli nöjdare. Verksamheten eller företaget kommer i alla fall att spara pengar och deras positiva påverkan på hållbarhet ökar.

Vad har de då med Corona pandemin att göra? Sverige ville minska takten på spridningen så sjukvården hinner ställa om sig och så de ska kunna klara av att kunna ge vård till alla patienter som behöver. Andra länder valde en total lockdown för att stoppa smittspridningen. Det borde gett ett stopp inom några veckor. Så blev dock inte fallet i många länder. Exakt varför är svårt att säga idag. Många kanske struntade i reglerna att inte gå ut och träffas. Kanske de som var i karantän smittade varandra så att de högsta dödstalen höll i sig i 2 månader.

Hur det än gick eller var tänkt att det skulle gå så ville man minska dödstalen genom att minska på spridningstakten och man ville sprida ut smittan över en längre period så sjukvården skulle få bättre möjligheter att klara av sin uppgift. Ojämnheten man vill minska är att det kommer in för många på en gång till sjukhusen. Det är Lean. Toyota har som sin främsta uppgift i detta arbete att minska på ojämnheter. Då får man automatiskt bättre värden på slöseri och överbelastning. Pandemin är ändå extrem på vissa håll så det har ändå orsakat överbelastning för både sjukvårdspersonal och patienter men det kunde varit värre om inte de olika länderna vidtagit några åtgärder alls.

För framtida beredskapsplaner för både vanliga företag och offentliga verksamheter är det därför viktigt att se på detta med ojämnheter. Hur ska vi minska dem och hur ska vi hantera de som uppstår på bästa sätt.

Sätt igång och tänk och planera hur du ska undvika ojämnheter genom att förstå Toyotas Produktionssystem och Lean. Det är bra för hållbarhet i allmänhet och vinster för de som är intresserade av det. Många har nu gått under delvis på grund av dåliga förberedelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *