Cement och betong och dess miljöverkan.

Läste en artikel om cement. Det går åt mycket råvara och närmiljön blir kraftigt påverkad och även människors och djurarters välmående.

I Sverige står en enda anläggning dessutom för flera % av de totala koldioxidutsläppen. 3-4 % i hela världen. Men det finns intressanta projekt på gång. Dels kan man förändra lite i sammansättningen men nya metoder är under utveckling där man vill binda koldioxid vid tillverkningen.Detta kan få stor betydelse inom några år om viljan finns hos företag och bestämmande parlament.

Men att bygga i betong är ju inte enbart av ondo. Det har lång hållbarhet och bra styrka som kräver lite underhåll. Därför bör man välja med omsorg vilka projekt som ska byggas med betong och vilka kan ha andra material istället. Ett vanligt familjehus i Sverige kanske ska ha betongplatta men allt annat kan ju vara i trä. Men om du ser dig omkring i världen så kommer du se miljontals betonghus. Nu är de ju redan byggda men man bör tänka sig för till framtida byggen om man är det minsta intresserad av att minska utsläppen.